Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice


Historia przyrody

Owadzia stołówka

Drzewa i krzewy

Staw wiejski

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Gogołowice

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA GOGOŁOWICE


Wstęp
Gogołowice to malownicza wieś położona na skraju gminy Lubin, w powiecie lubińskim, przy drodze nr 3 Wrocław- Lubin. Jest ona oddalona około 12 km od Lubina i 6 km od Prochowic.
Bardzo wygodny dojazd z Lubina i Wrocławia oraz Prochowic zapewniają prywatne linie komunikacyjne.

 1. Historia kształtowania się środowiska przyrodniczego Gogołowic
  Środowisko przyrodnicze Gogołowic jest typowe dla tej części Polski. Najważniejszymi jego składnikami są ogródki przydomowe, zieleń przydrożna, przykościelna i związana z wiejskim stawem.

  - czytaj więcej -

 2. Owadzia stołówka
  Przy odpowiednim doborze gatunków roślin ogród skalny pełni dużą rolę w ochronie owadów. Nie sposób przeceniać jego roli jako miejsca zdobywanie pokarmu na przedwiośniu i wczesną wiosną przez motyle i trzmiele. Jest to szczególnie ważne kiedy przeciągająca się słoneczna pogoda już końcem lutego bądź początkiem marca wybudza z zimowego snu piękne i pożyteczne motyle z rodzaju rusałka. Wysokie temperatury, jak na tę porę roku, przyśpieszają metabolizm motyli, a co za tym idzie, zużycie resztek substancji zgromadzonych na sen zimowy. Przy braku możliwości posilenia się (ubóstwo kwitnących o tej porze roku roślin) wiele z tych motyli zginęłoby z głodu nie doczekawszy kwitnienia innych roślin.

  - czytaj więcej -
 3. Drzewa i krzewy
  Drzewa i krzewy rosnące na trasie ścieżki dydaktycznej podzielić można na trzy grupy ze względu na pełnioną przez nie funkcję.

  1. Drzewa i krzewy ozdobne należą zarówno do roślin iglastych jak i liściastych.
  2. Drzewa i krzewy owocowe najczęściej uprawiane w polskich ogrodach przydomowych.
  3. Drzewa i krzewy dziko rosnące reprezentują głównie gatunki rodzime, związane ze środowiskami wilgotnymi (łęgowymi) rzadziej z siedliskiem świeżym (grądy).

   - czytaj więcej -
 4. Staw wiejski
  Staw jest płytkim, sztucznym zbiornikiem wodnym, najczęściej zbudowanym dla hodowli ryb. W większości przypadków istnieje możliwość całkowitego odprowadzenia wody ze stawu dzięki specjalnym budowlom – urządzeniom hydrotechnicznym. Roślinność wodna i błotna jest tu typowa dla małych, eutroficzncyh zbiorników wodnych.

  - czytaj więcej -