Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Ścinawskie Bagna

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA ŚCINAWSKIE BAGNA


Położenie:  przy północnej części Ścinawy

Długość:  1,8 km ( w jedną stronę)

Temat przewodni:  P t a k i   w o d n o - b ł o t n e   n a   b a g n a c h

Ogólny opis:  Ścieżka prowadzi skrajem użytku ekologicznego „Ścinawskie Bagna”. Zaczyna się jeszcze w obszarze zabudowanym. Jej zasadnicza część biegnie w krajobrazie otwartym a kończy się  w lesie przy ujściu Zimnicy do Odry. Ścieżka przechodzi skrajem wysokiej skarpy, z której rozpościera się malowniczy widok na bagna i łąki z panoramą Ścinawy w tle. Ze skarpy można idealnie oglądać różne typy roślinności bagiennej, słuchać chórów płazów oraz obserwować lęgowe i przelotne ptaki. Warunki istniejące na ścieżce umożliwiają bliski kontakt z przyrodą bez ingerencji w nią. Ze względu na niedostępność bagien i naturalną barierę w postaci rzeki Zimnicy i Młynówki, powrót możliwy jest jedynie tą samą trasą.

Dojazd:  W Ścinawie kierujemy się na ulicę Chobieńską. Ścieżka rozpoczyna się przy zjeździe z tej ulicy w kierunku oczyszczalni ścieków.

Uwagi:  Ścieżka szczególnie polecana wiosną. Zawsze warto odwiedzić ją w okresie wylewów Odry, kiedy to gromadzą się tu stada wędrownych ptaków.

Przystanki tematyczne:
PRZYSTANEK 1 - Trzcinowisko
Łany szuwaru trzciny pospolitej wyraźnie zaakcentowane w krajobrazie nadodrzańskich błoni. Nad nimi nierzadko zauważyć można krążące błotniaki
stawowe. Z wnętrza trzcinowiska usłyszymy nieco hałaśliwy śpiew pospolitego trzcinniczka oraz  monotonny trel rzadkiej brzęczki.

PRZYSTANEK 2 - Turzycowiska
Rozległe płaty kilku gatunków turzyc. Pośród nich zauważymy górujące i luźniejsze kępy oczeretu jeziornego – rośliny zanikającej w dolinie Odry. Turzycowiska te zamieszkują następujące ptaki: rokitniczka, potrzos, pokląskwa, bekas, czajka, derkacz.  Jest to doskonały punkt widokowy na panoramę Ścinawy z dominującą bryłą kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

PRZYSTANEK 3 - Mannowiska
Silnie podtopiony szuwar manny mielec z oczkami otwartej wody. Są tu wyjątkowo dogodne warunki dla rozrodu płazów między innymi: kumaka nizinnego, żaby wodnej i  ropuchy zielonej. Jest to ważne miejsce rozrodu kaczek pływających – krzyżówki, cyranki, płaskonosa, krakwy – oraz krwawodzioba. Na przelotach spotkać tu można takie interesujące gatunki ptaków jak: świstun, samotnik, batalion, brodziec leśny, kwokacz. Na otaczających mannowisko łąkach często żerują bociany białe.

PRZYSTANEK 4 - Ujście Zimnicy
Obszar łęgów wierzbowo-topolowych leżących u ujścia rzeki Zimnicy do Odry. Spotkamy tu ginące na niżu Dolnego Śląska topole czarne. Gnieżdżą się tutaj charakterystyczne ptaki łęgów: strumieniówka, wilga, dzięcioł zielony, dzięciołek.  Wśród wierzb możemy odnaleźć wiszące gniazdo remiza, a nad Zimnicą spotkamy zimorodka.

Grzegorz Bobrowicz
Krzysztof Konieczny

Ścinawskie bagna