Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Bieliszowska Kropla

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA BIELISZOWSKA KROPLA


Położenie: na zachód i południe od Bieliszowa

Długość: 6 km

Temat przewodni: L a s y i z a r o ś l a

Ogólny opis: Ścieżka jest zamkniętą pętlą, o kształcie przypominającym kroplę (stąd nazwa). Rozpoczyna się i kończy w Bieliszowie, na skrzyżowaniu dróg koło kapliczki. Początkowo trasa ścieżki przechodzi przez tereny rolnicze traktem dawnej kolei wąskotorowej. Następnie zagłębia się w obszary leśne. Tam skręca na wał przeciwpowodziowy, a następnie drogami leśnymi dochodzi do Bieliszowa. Na trasie ścieżki można oglądać różne typy lasów. Szczególnie interesujący jest odcinek biegnący wałem, który umożliwia lepszy wgląd w wyższe piętra lasu.

Dojazd: Jadąc szosą z Jemielna do Chobienii, skręcamy w Majówce w lewo na utwardzoną drogę do Bieliszowa.

Uwagi: Ścieżka szczególnie polecana jesienią, ze względu na różnorodne barwy jesiennych liści.

Przystanki tematyczne:
PRZYSTANEK 1 - Ols
Bagienny las olchowy rosnący na starym korycie rzeki Odry. Ze względu na wysoki poziom wody oraz niezwykle bujny rozwój roślinności olszyna ta jest dzika i niedostępna. Ols ten zamieszkuje wiele rzadkich i interesujących gatunków ptaków, jak: żuraw, samotnik, cyraneczka, dzięcioł zielonosiwy.
Wśród roślin znajdziemy tu charakterystyczną dla oczek wodnych w olsach okrężnicę bagienną. Obszar ten, jak i sąsiednie lasy, łąki i starorzecza jest projektowany do ochrony w ramach rezerwatu przyrody Bieliszowskie Łęgi.

PRZYSTANEK 2 - Grąd
Z przeciwpowodziowego wału roztacza się widok na las grądowy. W drzewostanie dominują dęby szypułkowe; w domieszce - grab pospolity i lipa drobnolistna. W warstwie podszytu rosną głogi oraz podrost graba i lipy. W wiosennym runie spotkamy śnieżyczkę przebiśniega, zawilca gajowego, złoć żółtą, miodunkę ćmę. W okresie późniejszym kwitnie charakterystyczna dla grądów gwiazdnica wielkokwiatowa oraz czworolist pospolity i czyściec leśny.

PRZYSTANEK 3 - Łozowisko
Na granicy lasu z obszarami otwartymi, około 200 m na wschód od wału, zachowało się bagno porośnięte zaroślami wierzby szarej, czyli łozy. Wiosną łozowisko to tętni bujnym życiem. Można wówczas usłyszeć tu głosy godowe żab moczarowych, żurawia i samotnika. W przylegającym brzeźniaku z przestojami topól żyje dzięcioł zielony.

PRZYSTANEK 4 - Łęgi
W strefie zalewowej Odry wykształciły się jedne z najrzadszych lasów w naszym kraju - łęgi wierzbowo-topolowe. Na brzegu, na którym stoimy zachowały jedynie fragmenty tych lasów. Większy ich kompleks zobaczyć można na przeciwległym brzegu rzeki, które chroni użytek ekologiczny „Naroczycki Łęg”. Te charakterystyczne dla dużych rzek lasy porastają głównie ginące w Europie topole czarne a także topole białe, wierzby kruche i wierzby białe. Bogaty podszyt składający się głównie z derenia świdwy i jeżyny popielicy przerasta dodatkowo chmiel i kielisznik zaroślowy tworząc nieprzebyte zarośla. W runie dominuje pokrzywa i mozga trzcinowata.

PRZYSTANEK 5 - Bór sosnowy
Minąwszy naturalne lasy nadodrzańskie znaleźliśmy się w lasach gospodarczych. Dominują tu lasy dębowe i bory sosnowe. Na suchych, piaszczystych wydmach, gdzie utrudniony jest dostęp do wody utrzymują się przede wszystkim sosny zwyczajne. Na uwagę zasługuje tu świat owadów zamieszkujący piaszczyste drogi, z trzyszczami i szczerkliną.

Grzegorz Bobrowicz
Krzysztof Konieczny