Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Grodowiec

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO KULTUROWA GRODOWIEC


Ścieżka ma długość ok. 3 km.

Czas jej przejścia wynosi ok. 1 godziny.

     Ścieżka rozpoczyna się na parkingu we wsi Grodowiec, z którego kierujemy się zgodnie ze znakami ścieżki w stronę Góry Kalwarii. Po drodze mijamy aleję kasztanową objętą ochroną w formie pomnika przyrody. Na końcu alei dochodzimy do cmentarza i skręcamy w prawo. Dochodzimy do Góry Kalwarii – miejsca kultu religijnego, na którym znajduje się 14 kapliczek stanowiących stacje drogi krzyżowej. Ciekawostką Góry jest studnia znajdująca się przy stacji XIV. Jest z nią związana legenda, która głosi, iż 2 lipca 1872 roku trysnęło z niej źródło, a woda miała uzdrawiającą moc. Góra posiada nie tylko walory sakralno – pątnicze, ale również przyrodnicze. Można zobaczyć okazy starych drzew m.in.  dębu szypułkowego, świerka pospolitego, kasztanowca zwyczajnego, żywotnika zachodniego. Po zejściu z Góry Kalwarii kierujemy się z powrotem w kierunku parkingu, trasą którą przyszliśmy. Po minięciu parkingu skręcamy w prawo na drogę polną i po 200 m skręcamy ponownie w prawo w kierunku kompleksu leśnego. Przechodząc przez niego napotykamy po lewej stronie studnię otoczoną lasem liściastym. Dno lasu pokryte jest kobiercowo bluszczem pospolitym, zawilcem gajowym, fiołkiem leśnym oraz pojedynczymi okazami pierwiosnka wyniosłego i jaskra różnolistnego. Następnie dochodzimy do drogi i skręcamy w lewo. Mijamy zabudowania wioski i schodzimy ok. 50 m drogą w dół do pomnika przyrody – dębu szypułkowego. Kilka metrów dalej znajduje się też okazały przedstawiciel gatunku – żywotnik zachodni. Wracamy do zabudowań i skręcamy na prawo w kierunku centrum wioski. Po lewej stronie mijamy budynek gospodarczy z dobrze zachowanymi drewnianymi arkadami. Za tym budynkiem spotykamy źródło, z którego swobodnie wypływająca woda zasila dwa oczka wodne. Wzdłuż kilkunastometrowego rowu łączącego źródło z „oczkami” rośnie cała gama gatunków roślin zielnych kwitnących w miesiącach wiosennych, m.in. knieć błotna, kokorycz pełna, jaskier ostry, ziarnopłon wiosenny, złoć żółta, pierwiosnek wiosenny. Przy oczku wodnym znajduje się miejsce postojowe, przy którym można odpocząć. Idąc dalej ścieżką, po prawej stronie za zabudowaniami, w odległości ok. 100 m od drogi, spotykamy kolejny pomnik przyrody  - dąb szypułkowy „Aleksy”. Po obejrzeniu pomnika ponownie wracamy na główną drogę i kierujemy się w kierunku kościoła.
Dochodzimy do kompleksu kościelnego, składającego się z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI w., wieży świątyni z XIX w.,  muru i cmentarza kościelnego założonego w XIII w. - przebudowanego w XVII w. oraz plebani zbudowanej w XVIII w., murowanej z cegły, nakrytej dachem mansardowym. Grodowiec od średniowiecza znany był jako miejsce pielgrzymkowe do cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach. Z tarasu przed kościołem rozlega się wspaniały widok na Wzgórza Dalkowskie.
Po zwiedzeniu kompleksu kościelnego kierujemy się w stronę parkingu, przed którym skręcamy w prawo i idziemy drogą prowadzącą w dół. Po lewej stronie, w odległości ok. 60 m dochodzimy do użytku ekologicznego „Grodowiec I”, przy którym znajduje się miejsce postojowe. Idąc dalej w dół dojdziemy do użytku ekologicznego „Grodowiec II”. Po obejrzeniu użytków wracamy na parking – punkt początkowy i końcowy ścieżki, przy którym znajdują się tablice informacyjne i miejsce postojowe.

Zespół   przyrodniczo - krajobrazowy „Grodowiec” - pow. 50,45 ha. Utworzony w dniu 30 grudnia 1999 roku przez Radę Gminy Grębocice. Wyznaczono go w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz z uwagi na  sakralno-pątnicze znaczenie wsi Grodowiec. Wśród walorów przyrodniczych na uwagę zasługują utworzone użytki ekologiczne Grodowiec I i Grodowiec II, fragmenty lasów z kolekcjami kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego, okazałe drzewa o wymiarach pomnikowych, aleja kasztanowa i zadrzewienie Góry Kalwaria.

Atrakcje w Grodowcu:

  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowiec” ;
  • Sanktuarium Maryjne – miejsce pielgrzymkowe znane od średniowiecza;
  • Kaplica Góry Oliwnej w stylu barkowym z 1755 r.;
  • Złożenia ze schodami i figurami z lat 1724-1736;
  • Plebania pochodząca z przełomu XIX i XX wieku;
  • Trzy pomniki przyrody (dwa dęby szypułkowe i aleja kasztanowa);
  • Użytki ekologiczne Grodowiec I i Grodowiec II;
  • Przepiękne punkty widokowe.

Krzysztof Szustka
Izabela Pakiet