Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Łęgi Golkowsko Borkowickie

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA ŁĘGI GOLKOWSKO BORKOWICKIE


Położenie:  na wschód od Głogowa, w rejonie Borkowa i Golkowic.

Długość:  5 km

Temat przewodni:  Ł ę g i

Ogólny opis:  Ścieżka rozpoczyna się przy przepompowni W Wojszynie. Do wsi Golkowice biegnie wałem odrzańskim (90 % długości szlaku). Następnie brukowaną drogą dochodzi do rzeki Odry. Ze ścieżki możemy podziwiać odrzańskie łęgi.

Dojazd:  Z drogi Głogów - Pęcław, w Borku należy skręcić w lewo - na Wojszyn. 

Uwagi:  Ścieżka szczególnie polecana w okresie wegetacyjnym, ze względu na ogromne bogactwo występującej tu fauny i flory.

Przystanki tematyczne:
PRZYSTANEK 1 - Zalewowe łąki z wilczomleczem błotnym
Zarastająca łąka na dawnym starorzeczu Odry. Wiosną możemy tu podziwiać łany ogromnego (do 1,5 m wysokości), kwitnącego na żółto wilczomleczu błotnego. Jest to roślina ginąca, związana ze strefą zalewową dużych rzek. Ta podmokła łąka jest także żerowiskiem bociana białego.

PRZYSTANEK 2 - Odnoga Odry
Dawne koryto Odry mające nadal połączenie z głównym nurtem rzeki. Jest to bardzo ważne tarlisko dla takich odrzańskich ryb, jak sandacz i szczupak. W okresie ptasich przelotów odnoga stanowi żerowisko i miejsce odpoczynku dla kaczek, perkozów, mew i rybitw. Zimą spotkać tu można stada łabędzi niemych i krzykliwych.

PRZYSTANEK 3 - Lasy łęgowe
Po lewej stronie ścieżki, na międzywalu, w strefie regularnych okresowych wylewów, zachowały się dobrze wykształcone odrzańskie lasy łęgowe. Są tu fragmenty łęgu wierzbowo-topolowego oraz łęgu wiązowego. Rosnące tu drzewa - topole czarne, wierzby białe, dęby szypułkowe, grusze pospolite czy wiązy szypułkowe - mają malowniczo powykręcane przez naturę pnie. Uwagę zwraca tu ciąg wąskich starorzeczy, Na których spotkać można kormorany i czaple siwe.

PRZYSTANEK 4 - Dwa różne światy
Jest to znakomite miejsce, w którym dolina rzeczna została przecięta wałem i poddana różnym sposobom zagospodarowania. Z biegiem lat utworzyły się tu dwa różne światy. Po jednej stronie wału znajduje się niemal nie użytkowany niezwykle bujny odrzański las łęgowy - obszar o wielkiej bioróżnorodności. Po drugiej stronie wału leżą intensywnie zagospodarowane pola - teren o wielce zubożonej przyrodzie.

PRZYSTANEK 5 - Nad Odrą
Do tej pory wędrowaliśmy skrajem odrzańskich lasów, natomiast teraz - z wału nad Odrę - przeszliśmy ich środkiem. Przy leśnej drodze albo u podnóża pni drzew dostrzec można osadzone przez rzekę podczas jej wylewów namuły. To ich żyzność umożliwia rozwój lasów łęgowych. Stojąc już nad samą Odrą nietrudno dostrzec - po prawej - ujście Baryczy. Rejon ten obfituje w ptaki wodno-błotne i drapieżne.

Grzegorz Bobrowicz 
Krzysztof Konieczny