Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Ujście Baryczy

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA W UJŚCIU BARYCZY


Położenie:  na zachód od Wyszanowa

Długość:  3 km

Temat przewodni:  U j ś c i e   r z e k i

Ogólny opis:  Ścieżka ma kształt podkowy, z początkiem i końcem w Wyszanowie. Początkowo ścieżka przechodzi przez obszar rolniczy, potem na krótko zagłębia się w lasy gospodarcze, by w końcu zbliżyć się do krawędzi pradoliny rzecznej. Biegnąc przy Odrze dochodzi do ujścia Baryczy gdzie kieruje się w górę jej biegu kierując się do Wyszanowa.  Z wysokiej nadrzecznej skarpy rozciągają się malownicze widoki na Odrę i obszar przyujściowy.

Dojazd:  Z drogi Głogów - Wschowa, w Szlichtyngowej  należy skręcić
w prawo - na Wyszanów. 

Uwagi:  Ścieżka godna polecenia przez cały rok.

Przystanki tematyczne:
PRZYSTANEK 1 - Zadrzewienia śródpolne
Wzdłuż rowu ciągnie się pas zadrzewień śródpolnych. W krajobrazie rolniczym takie zadrzewienia spełniają ważną rolę dla zachowania równowagi przyrodniczej. Obecność zarówno drzew jak i bujnej warstwy krzewów stwarza dogodne warunki do odbycia lęgów dla ginących w zachodniej Europie ptaków agrocenoz - ortolana, potrzeszcza, gąsiorka.

PRZYSTANEK 2 - Las gospodarczy
Na piaszczystym podłożu rosną młodniki sosnowe, w których samorzutnie odradza się robinia akacjowa - grochodrzew. Jest to przykład lasu gospodarczego, w którym prowadzi się planową gospodarkę leśną.

PRZYSTANEK 3 - Rzeka Odra
Jesteśmy na wysokiej skarpie Pradoliny Głogowskiej. Rozciąga się stąd wspaniały widok na wstęgę Odry. Skarpa porośnięta jest ciepłym lasem dębowym. Na uwagę zasługuje licznie występujący tu ciemiężyk drobnokwiatowy. Podczas cichego przejścia można usłyszeć wysoki gwizd zimorodka, który w pionowych obrywach skarpy drąży swe lęgowe nory.

PRZYSTANEK 4 - Ujście Baryczy
W tym miejscu, leniwa rzeka nizinna Barycz kończy bieg wlewając swe wody do Odry. Częste wylewy nanoszą tu żyzne namuły rzeczne. Na tych aluwiach rozwinęły się łęgi wierzbowo-topolowe. Tutejsze łęgi należą do najlepiej wykształconych nad środkową Odrą. Miejscowe bogactwo ichtiofauny ściąga tu na żerowanie licznych rybożernych ptaków - kormorana, czaplę siwą, kanię czarną, kanię rudą - oraz ssaków - wydrę i norkę amerykańską.

PRZYSTANEK 5 - Białodrzewy
Jest tu wyjątkowe skupisko topól białych, czyli białodrzewów. Ten gatunek topoli, składnik łęgów wierzbowo-topolowyh, związany jest z dolinami dużych rzek, ginie wraz z ich regulacją i melioracją terenów przyległych. Owe łęgi z topolą białą są idealnym siedliskiem dzięcioła zielonego i kwiczoła. W okolicy występują ponadto zarośla wierzb wiklinowych oraz niewielkie starorzecza - biotop, w którym spotkamy dziwonię.

Grzegorz Bobrowicz
Krzysztof Konieczny

Wyszanów w ujściu Baryczy