Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice


Historia przyrody

Owadzia stołówka

Drzewa i krzewy

Staw wiejski

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Gogołowice  >>  Historia przyrody

HISTORIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GOGOŁOWIC


Środowisko przyrodnicze Gogołowic jest typowe dla tej części Polski. Najważniejszymi jego składnikami są ogródki przydomowe, zieleń przydrożna, przykościelna i związana z wiejskim stawem.
Zieleń wysoka (drzewa i krzewy) jest wynikiem procesu historycznego i powstała w kilku etapach. Tradycyjnie od wieków przy domach uprawiano warzywa i zakładano niewielkie sady. Najczęściej sadzono pojedyncze drzewa lub po kilka osobników z różnych gatunków, tak, aby zabezpieczyć potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Do połowy XX wieku zieleń wiejską uzupełniono szpalerami bądź alejami przy drogach wiejskich i w miejscach publicznych np. przy szkołach, świetlicach itp. na ogół używano w tym celu gatunków rodzimych wierzb, klonów, lip, dębów topól, a jeśli obcego pochodzenia ( kasztanowce, morwy, robinie) to ich form naturalnych. Przy kościołach sadzono najczęściej lipy, rzadziej dęby. Związane to było z tradycją religijną. Dla potrzeb społecznych (przeciwpożarowych) budowano we wsiach stawy wiejskie.
W niektórych wsiach, gdzie mieli swą siedzibę właściciele dużych majątków ziemskich, powstawały parki przydworskie i przypałacowe, co związane było z tworzeniem kolekcji drzew i krzewów egzotycznych. W Gogołowicach brak tego elementu środowiska.
Od lat siedemdziesiątych rozpoczyna się a w latach dziewięćdziesiątych narasta lawinowo zmiana oblicza ogrodów przydomowych. Następuje likwidacja warzywników a w ich miejsce powstają małe prywatne parki i przydomowe ogrody ozdobne. Proces ten dalej trwa, czemu sprzyja dostępność bogatego asortymentu form miniaturowych różnych roślin ozdobnych przydatnych na małe przestrzenie. Charakterystyczne jest wprowadzanie dużej liczby roślin o zimozielonych liściach, zarówno szpilkowych jak i liściastych, co znacząco zmienia oblicze przyrody wsi, nie tylko kolorystycznie ale i mikroklimatycznie (osłony przeciwwiatrowe). W ostatnich latach przyszła moda na ogrody skalne i oczka wodne. Te pierwsze nie tylko estetyzują i ubarwiają ale są siedliskiem i miejscem żerowania dużej liczby bezkręgowców a nawet jaszczurek zwinek i ropuch zielonych, zaś oczka wodne egzystencji coraz bardziej zagrożonych ważek i płazów. W takich też etapach kształtowana była przyroda Gogołowic. Obecna oblicze przyrodnicze Gogołowic odzwierciedla wyżej wspomniane etapy historyczne jego powstawania.