Odra to rzeka żeglowna, którą mogą pływać jednostki z silnikiem motorowym. Jest to duży atut Szlaku Odry w stosunku do innych szlaków wodnych.

Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich zaczyna się na śluzie Rędzin we Wrocławiu (260 km) a kończy w Głogowie (393 km). Na naszym odcinku Odry musicie sforsować jeszcze dwie śluzy Brzeg Dolny w Wałach i śluzę Malczyce w Rzeczycy, stanowiące przejścia przez progi wodne ich stopni szerzej opisanych w zakładce śluzowanie.

Urząd zleca jednostką wcześniejsze powiadamianie o zamiarze przejścia tego odcinka Szlaku Odry.

Zasady żeglugi szczegółowo opisują zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Do najważniejszych należą

Łączność radiotelefoniczna statek – ląd (z administracją drogi wodnej i Urzędem Żeglugi Śródlądowej; dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych, monitoringu ruchu statków, ich pilotażu, holowania, cumowania itp.) powinna być prowadzona:
na częstotliwości 156,725 MHz (kanał 74);
Łączność radiotelefoniczna statek – statek powinna być prowadzona:
na częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10).

Informacje nawigacyjne:
oznakowanie toru wodnego na Odrze od morza do ostatniego portu dla żeglugi (w górę rzeki)
– lewa strona toru boje i znaki czerwone
– prawa strona toru boje i znaki zielone
Inne znaki nawigacyjne informujące o ograniczonej wysokości prześwitu nad lustrem wody (WWŻ) znaki kilometrażowe, informujące o miejscu cumowania itd. dostępne na stronie wroclaw.rzgw.gov.pl.

Na odcinku do Malczyc pływamy rzeką, której woda jest spiętrzona, jednakże może mieć niskie stany z uwagi na wypuszczanie fali wezbraniowej dla większych jednostek płynących poniżej Malczyc. Urząd Żeglugi i Wody Polskie zaleca zatem sprawdzenie informacji nawigacyjnych na stronie www.informator.wroclaw.rzgw.gov.pl

Natomiast od Malczyc do Głogowa pływanie jednostkami jest utrudnione z uwagi na niskie stany wód. Większe jednostki nie są w stanie pływać bez zamówionej wcześniej fali wezbraniowej. Ta część Odry pozbawiona progów piętrzących charakteryzuje się dużymi wahaniami stanów. W ciągu doby może obniżyć się lub wzrosnąć nawet do 1 m, a jest to związane z puszczaniem wody ze śluzy w Malczycach. Brak konserwacji i pogłębiania tego odcinka drogi wodnej powoduje duże ryzyko podróżowania nią z uwagi na wypłycenia i podwodne zwałki, które powodują awarie i urwania śrub motorowych.

OPIS SZLAKU ŻEGLUGOWEGO

Do wartych odwiedzenia miejsc na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich z punktu widzenia motorowodniaka zaliczyć należy, począwszy od Śluzy Rędzin czyli 260 km na Odrze to:

Kilometraż

262 km (L, P) betonowe zjazdy po dawnym promie rzecznym na ul. Ślęzoujście- Rędzin, do slipowania jednostek.

275 km (P) Miasteczko Portowe w Urazie z pomostami pływającymi, wypożyczalnią sprzętu motorowodnego, slipami do wodowania jednostek.

275 km (P) Prom Rzeczny osobowy który można zamówić w Porcie Uraz aby się przeprawić do Prężyc i z powrotem.

276 km (L) Zalew Prężycki, duży akwen do pływania z betonowym slipem.

281 km (L) Bardzo długa śluza w Brzegu Dolnym, obok elektrowni. Przedostatnia na Odrze. Konieczne uprzednie zgłoszenie śluzowania, gdyż obsługa jest zatrudniona także w elektrowni.

285 km (P) slip z wodowskazem przy oddziale RZGW w Brzegu Dolnym tuż przy pałacowym tarasie widokowym.

285 km (P, L) betonowy zjazd po dawnym promie rzecznym Brzeg Dolny – Głoska, do slipowania jednostek.

300 km (P) obecnie to ostatnia śluza na Odrze nazywana Malczyce ale zlokalizowana w Rzeczycy, zamiar przejścia należy wcześniej zgłosić u obsługi.

305 km (L) Port Malczyce z zachowaną dawną infrastrukturą przeładunkową z tzw. wywrotnicami wagonów. Stocznią Rzeczną Malbo – funkcjonującą do dnia dzisiejszego i zlokalizowaną w domu na terenie Stoczni Izby Pamięci dotyczącej Portu Malczyce.

305 km (L) zjazd z bruku po dawnym promie rzecznym Malczyce – Prawików, wykorzystywany do slipowania.

305 km (L) Marina za GOK Malczyce z miejscem na biwak i toaletami dostępnymi po wcześniejszym zawiadomieniu Urząd Gminy.

311 km (P) Marina i pole biwakowe p. Mariana Szpaka w Lubiążu.

332 km (L) Port Ścinawa z infrastrukturą turystyczną, toaletami i pomostami pływającymi. Istnieje możliwość zatankowania wody i podłączenia do prądu po wcześniejszemu zgłoszeniu. Możliwość cumowania jednostek. Więcej informacji u Henryka Smelkowskiego pod nr tel. 782 466 133.

332 km (L) Rejsy Szkutą drewnianą „Łęgowa Dama”.

349 km (L) Port Chobienia z infrastrukturą turystyczną, toaletami na żetony i pomostami pływającymi, wyposażonymi w instalacje elektryczną i wodociągową. Istnieje możliwość zatankowania wody i podłączenia do prądu na żetony. Korzystanie z infrastruktury mariny jest odpłatne i podlega pod Dom Kultury w Chobieni.

350 km (L) betonowy zjazd i slip po dawnym promie rzecznym Chobienia.

355 km (L, P) betonowy slip po dawnym promie rzecznym Radoszyce – Ciechanów.

366 km (L, P) betonowy slip po dawnym promie rzecznym Leszkowice – Bełcz Wielki.

393 km (P) Marina Głogów z infrastrukturą turystyczną, toaletami i pomostami pływającymi, wyposażonymi w instalacje elektryczną i wodociągową. Istnieje możliwość zatankowania wody i podłączenia do prądu. Możliwość cumowania jednostek. Slipowanie dalej w zatoce portowej.

393 km (P) Rejsy Statkiem pasażerskim LAGUNA.