Port Ścinawa

Miejsc do cumowania i zimowania jachtów motorowych na odcinku Odry pomiędzy Wrocławiem a Głogowem jest niewiele. Miejsca powstają w bardzo powolnym tempie, jednak stale dochodzą nowe punkty na mapie żeglugowej i są dobre perspektywy na najbliższą przyszłość.

Obecnie takimi miejscami zdolnymi do cumowania jednostek są:

Port Uraz – znajduje się na 275 km (P) i oferuje szeroką gamę usług wodniackich, gastronomicznych, sanitarnych, w tym:
– miejsca postojowe dla jachtów przy kei w różnym wymiarze czasowym, w tym na cały sezon;
– zimowanie jachtów na terenie portu (całodobowa ochrona);
– slipowanie jednostek
– dostęp do wody i energii elektrycznej
– pomoc techniczną bosmanów.
Adres i kontakt: 55-120 Uraz, ul. Brzeska 9b
Tel. 71 310 83 83 i 785 956 248 e- mail info@miasteczkoportowe.pl
www.miasteczkoportowe.pl

Port Ścinawa – znajduje się na 332 km (L) i jest otwartą przestrzenią zarządzaną przez jednostkę organizacyjną Gminy Ścinawa – Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.
Bezpośrednim opiekunem portu jest Bosman Henryk Smelkowski.
Port oferuje:
– miejsca postojowe dla jachtów przy pomoście ale bez całodobowej ochrony;
– slipowanie jednostek przy pomocy bosmana portu
– dostęp do wody i energii elektrycznej i toalet
– pomoc techniczną bosmana.
Adres i kontakt: 59 – 330 Ścinawa, ul. Rybna
Tel. 782 466 133

Port Chobienia – znajduje się na 349,7 km (L) i jest ogrodzoną i nowo wybudowaną Mariną rzeczną zarządzaną przez jednostkę organizacyjną Gminy Rudna – Chobieński Ośrodek Kultury. Marina monitorowana całodobowo oferuje szereg odpłatnych usług w tym:
– miejsca postojowe dla jachtów przy pomoście ale bez całodobowej ochrony, jedynie monitoring wizyjny;
– slipowanie jednostek w miejscu dawnego promu odległego o 500 m od Portu;
– dostęp do wody i energii elektrycznej płatnych monetami;
– toalet otwieranych po ówczesnym zgłoszeniu do zarządcy mariny;
W porcie Chobienia stacjonuje również zespół wsparcia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu na wyposażeniu którego jest jednostka pływająca KRUK.

Adres Mariny: 59 – 230 Rudna, ul. Nadodrzańska
Adres i kontakt:

Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna.

Telefon: +48 76 843 95 19, +48 76 843 95 09.

Fax: + 48 76 843 95 19.

E-mail: chok-chobienia@wp.pl

www.chok-chobienia.weebly.com.

 

Marina Głogów – znajduje się na 393 km rzeki (P) jest otwartą przestrzenią zarządzaną przez jednostkę organizacyjną Miasta Głogów. Jest nowoczesną mariną z restauracją, toaletami, parkingiem przystosowaną do stacjonowania dużej jednostki pływającej jak LAGUNA.
Marina oferuje:
– miejsca postojowe dla jachtów przy pomoście ale bez całodobowej ochrony;
– dostęp do wody i energii elektrycznej i toalet;
– monitoring wizyjny;
– cumowanie dużych jednostek pasażerskich;
– pomoc techniczną bosmana.
Adres i kontakt: Obozowa 2, 67-200 Głogow
Tel. 76 831 68 89
www.facebook.com/marinaglogow.