Klasztor Lubiąż z widokiem na Odrę, lasy łęgowe i kościół św. Walentego

Proponujemy zjechać ze szlaku Odry żeby zobaczyć unikatowe i niezwykle urozmaicone trasy w  Parku Krajobrazowym Dolina Jezierzycy i jego obrzeżach wraz z obowiązkowym przystankiem w Opactwie Cysterskim w Lubiążu. Jednostajnie łagodne podjazdy i zjazdy urozmaicają, krótkie ale intensywne wzniesienia o różnorodnej nawierzchni, począwszy od piaszczystych i gruntowych dróg przez szutrowe i asfaltową ścieżką rowerową dawną linią kolejową Wołów – Malczyce. Ich przebieg ukazuje nam niezwykły klimat obszaru slow- łęg umożliwiając  zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym epoki żelaza w Tarchalicach oraz spotkanie z twórczością lokalnych wytwórców, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom. O jego niezwykłości stanowią również pałace, karczmy, śródleśne stawy rybne, zabytki architektury sakralnej i użytkowej, poldery zalewowe i starorzecza, w tym rezerwaty przyrodniczy „Odrzysko”

http://<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1ubBFzJRKu8cjXDNr5wwGDACK2cDw2mTh” width=”640″ height=”480″></iframe>