Ujście Kaczawy do Odry

Ujście Kaczawy – Łęg Korea

Jadąc rowerowym Szlakiem Odry wałami odrzańskimi z Prochowic do Malczyc znajdujemy się na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Odry”,  w najdłuższym i najcenniejszym kompleksie lasów łęgowych i grądów nad całą Odrą z meandrującymi rzekami Kaczawą i Cichą Wodą. Warto tu zjechać rowerem z głównego szlaku  żeby zobaczyć unikatową przyrodę obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie. Dzięki przeprawie mostowej na drugi brzeg rzeki obowiązkowym  przystankiem wydaje się  Opactwo Cysterskie w Lubiążu. Trasy rowerowe są z reguły płaskie ale z uwagi na różnorodną nawierzchnię wymagające. Po wałach odrzańskich szutrowe a gdy zjedziemy w leśne trasy gruntowe a nawet możemy znaleźć się na pozostałościach wiekowego bruku prowadzącego do nieczynnej już przeprawy promowej. Trudniejsze podjazdy spotkamy gdy będziemy oddalać się od doliny rzeki, w kierunku Wysoczyzny Średzkiej.  Ich przebieg ukazuje nam niezwykły klimat obszaru slow- łęg umożliwiając  zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Stoczniowych Malczyc w Izbie Pamięci oraz spotkać z twórczością lokalnych wytwórców, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom. O jego niezwykłości stanowi bez wątpienia zabytkowy Zamek Rycerski w Prochowicach z otaczającym parkiem położony nad Kaczawą, oraz rezerwatem Łęg Korea w ujściu Kaczawy.

Mapa pętli rowerowej Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Odry