GEO- TROP, czyli geocaching łączy regiony

GEO- TROP, czyli geocaching łączy regiony

Projekt pn. Geograficzne Elementy Oraz Turystyczne Regiony Odkrywamy (z) Pasją, akronim GEO- TROP, to już drugi projekt współpracy realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. GEO- TROP to projekt wykraczający poza granicę województwa dolnośląskiego, realizowany we współpracy z dwiema LGD z województwa małopolskiego: Lokalną Grupą Działania Wadoviana oraz Lokalną Grupą Działania Dolina Soły.

Czym jest geocaching? Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że geocaching to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane, przeważnie w interesujących i atrakcyjnych miejscach, skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.  Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne turystycznie i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy- nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci.

Warto podkreślić, że w ramach realizacji projektu przewidziano działania mające na celu rozwój turystyki na terenie partnerskich LGD, wzrost zainteresowania geocachingiem, promocję obszaru LGD jako atrakcyjnego miejsca wycieczek i aktywnego odpoczynku, a także pogłębianie wiedzy geograficznej, przyrodniczej, historycznej i kulturowej o obszarze LGD w społeczności lokalnej i geocacherskiej.  Partnerskie LGD zaplanowały wyjazd studyjny i spotkanie wymiany doświadczeń dla animatorów geocachingu, stworzenie geościeżek oraz wykonanie geoskrytek jako filar, na którym opiera się idea tego projektu. Planuje się stworzyć jedną główną ścieżkę geocachingową łączącą obszary trzech LGD oraz indywidualne geościeżki na terenie każdego z partnerów. W ramach projektu każdy z partnerów projektu współpracy na terenie swojego LGD przygotuje geościeżki skupione wokół najbardziej interesujących/wartościowych miejsc. Tematyka geościeżek dotyczyć będzie dziedzictwa lokalnego: kulturowego, przyrodniczego, turystycznego oraz rekreacji. Ponadto przewidziano zaprojektowanie i wykonanie woodcoinów– drewnianych krążków z grawerem, które stanowią element kolekcjonerski w geocachingu oraz wydawnictwo w postaci broszury „Geocaching w pigułce”. Grupy zaplanowały również przeprowadzenie eventów i imprez plenerowych promujących ideę geocachingu wśród społeczności lokalnej, turystów i szkół jako innowacyjnej formy spędzania czasu wolnego, poznawania regionu i zwiększania ruchu turystycznego.

Z niecierpliwością czekamy na działania i efekty realizacji projektu w terenie, a całość jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.