Centrum Przyrodnicze im. Przemysława Czajkowskiego w Trzcinicy Wołowskiej – to niewielki kompleks służący organizacji warsztatów z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Składa się z sali wykładowej i części mieszkalnej dla 14 osób. Można tu zapoznać się z różnymi przykładami czynnej ochrony przyrody (np. zobaczyć kilkadziesiąt budek dla ptaków i ssaków, schron dla nietoperzy i różne rozwiązania w ochronie owadów).

Centrum introdukuje na swoich łąkach susła morengowanego, którego można podglądać z platformy widokowej

REZERWATY W Dolinie Łachy

Utworzone w ramach działalności Centrum

Bielawka – rezerwat łąkowy, służy ochronie storczyka kukułki szerokolistnej (stoplamaka). Prowadzimy tu koszenie. W ostoi Natura 2000

Colin – łęg jesionowo-olchowy z trzcinowiskami i turzycowiskami. Chronimy tu zachodzący proces. Nie prowadzimy żadnych prac.

Długas – kompleks podmokłych łąk i łęgów z przestojami starych drzew. Ważne żerowisko bocianów białych. W ostoi Natura 2000

Kumaki – obszar zarośli wierzb szerokolistnych i olchy z podmokłymi fragmentami. Chronimy tu traszkę grzebieniastą, kumaki nizinne i żurawia. W ostoi Natura 2000

Lerka – obszar pozostawiony naturalnej sukcesji w kierunku boru sosnowego. Nie prowadzimy tu żadnych prac.
Lotnisko – sucha łąka po odkrzaczeniu, regularnie koszona i przygotowywana do restytucji owadów.

Polder – rezerwat łąkowy i bagienny, służy ochronie rzadkich płazów – traszka grzebieniasta, kumak nizinny a także rzekotka drzewna, żaby zielone, ropucha szara i zielona, żaba trawna i moczarowa. Jet to miejsce lęgowe czajki, kszyka i żurawia. Jest to jedno z najważniejszych nad Łachą żerowiska bociana białego a także żurawi, bocianów czarnych. Główne żerowisko jeleni w okolicy.

Chronimy tu także rzadkie mieczyki dachówkowate, gdy zaczynaliśmy kwitło tu 20-25 okazów. Dzięki reżimowi koszenia, usuwania podrostu tarniny i wypasowi w 2014 roku zakwitło już 450 okazów!!!

Prowadzimy tu wypas i koszenie. W ostoi Natura 2000.

Rzepa – obszar dawnych pastwisk nad samą Łachą. Prowadzimy tu koszenie. W ostoi Natura 2000

Romkowe Bagno – Szuwar pałki szerokolistnej i turzyc, służy ochronie legowisk błotniaka stawowego, kszyka i jest miejscem występowania bobrów. Na skraju występują kukułki szerokolistne. Obszar nieużytkowany.

Ruskie Łąki – rezerwat łąkowy i bagienny oraz muraw napiaskowych, służy ochronie godowisk rzekotek drzewnych i na murawach chroniony jest suseł moręgowany. Suseł został reintrodukowany w rezerwacie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. To jedno z czterech miejsc w Polsce gdzie można zobaczyć ten gatunek.

Prowadzimy tu wypas i koszenie. W ostoi Natura 2000

Szydło – chronimy tu niewielkie łąki zmiennowilgotne ze stoplamkami szerkolistnymi. W ostoi Natura 2000

Wierzbinka – rezerwat łąkowy, chronimy tu łąki zmiennowilgotne. Obszar „doprowadzony” do stanu dzikiej przyrody po odkrzaczaniu i odśmieceniu. W ostoi Natura 2000

Adres

Adres:

Trzcinica Wołowska 10 56-160 Wińsko

GPS:

51.442029432193, 16.730090461624

Nr tel.:
Kliknij przycisk, aby wyświetlić mapę...