W ramach operacji pn. „Muzyka Łemkowska w Krainie Łęgów Odrzańskich” powstała nowa działalność gospodarcza, której głównym celem jest propagowanie kultury łemkowskiej poprzez muzykę – naukę śpiewu białego, charakterystycznego dla Łemków, tworzenie muzyki bazującej na łemkowskich pieśniach ludowych oraz granie koncertów w celu prezentacji efektów pracy dwóch powyższych. Sprzęt muzyczny zakupiony dzięki dofinansowaniu umożliwia nieograniczone działania  twórcze, m.in. tworzenie nowych aranżacji tradycyjnych, starych pieśni łemkowskich, dzięki zaawansowanym technologiom tworzenie wielogłosowych ścieżek w czasie trwania koncertu. Ponadto osiągnięto samowystarczalność jeśli chodzi o nagłośnienie – dzięki temu wokalistka może zagrać koncert w każdym miejscu, z naciskiem na małe miejscowości, w których wypożyczenie sprzętu na koncert wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, a dzięki realizacji projektu, firma zapewnia to w swoim koncertowym pakiecie. Udzielanie lekcji śpiewu z nauką charakterystycznego dla Łemków śpiewu białego pomaga przybliżać kulturę łemkowską wśród młodych (i nie tylko) uczniów.
Wokalistka i teraz już, przedsiębiorca Małgorzata Pauka może łączyć pasję, jaką jest śpiew z kultywowaniem rodzinnych, łemkowskich tradycji, zarażając innych chęcią bliższego poznania ich.
Zapraszam do współpracy instytucje kultury oraz mieszkańców z Krainy Łęgów Odrzańskich, pełna oferta, więcej informacji oraz kontakt na stronie: www.lemkogirl.pl

Adres

Adres:

-

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-