W Źródłach (gmina Miękinia), przy ulicy Wschodniej, w gospodarstwie Michała Majczaka istnieje  punkt sprzedaży produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich, kolejny punkt powstał w Lutyni w Sadzie “Owoce Lutyni”. Dzięki realizacji operacji pn. “Kolaż produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” powstały dwa punkty sprzedaży, które zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzedaż i promocję markowych produktów Krainy Łęgów Odrzańskich.

W ramach projektu utworzono w miejscowości Źródła (gmina Miękinia) stacjonarny punkt sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych z Krainy Łęgów Odrzańskich oraz plenerowy punkt sprzedaży w postaci weekendowych jarmarków w Sadzie “Owoce Lutyni”, który będzie funkcjonował od wczesnej wiosny do jesieni. W obydwu miejscach istnieje możliwość nabycia i uzyskania informacji o produktach rolnych, spożywczych, rękodzielniczych oraz o usługach Krainy Łęgów Odrzańskich. Projekt realizowany przez Michała Majczaka prowadzącego gospodarstwo rolne Papa Weed POLAND został współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji został zakupiony sprzęt i wyposażenie umożliwiające utworzenie punktów sprzedaży oraz przygotowano pomieszczenia do tego celu w gospodarstwie Papa Weed w Źródłach.

Więcej informacji na stronach beneficjnetów:

https://papaweed.pl/

http://www.owocelutyni.com/

Zapraszamy serdecznie!

Adres

Adres:

Źródła, ul. wschodnia 3

Nr tel.:

-