Obrazek zawiera kolaż zdjęć z realizacji projektu: Łącznik-ścieżka turystyczna, magnesy, mapowanie terenu pod ścieżkę, warsztaty z potrzeb lokalnej społeczności

Łącznik – ścieżka turystyczna

powstała z inicjatywy ludzi aktywnych, lokalnej społeczności, osób, które chciały aby ich region zaistniał na nowo nie tylko lokalnie ale też był atrakcyjny turystycznie dla chcących spędzać czas aktywnie na pieszych czy rowerowych wycieczkach. Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwia realizację inicjatyw oddolnych, projektów partnerskich takich jak właśnie Łącznik – łączniku grup inicjatywnych dwóch miejscowości: Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzydliny Małej oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA. Przy pomocy Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – lidera udało się dzięki merytorycznemu, technicznemu wsparciu zdiagnozować potrzeby, napisać i złożyć wniosek, czuwać nad koordynacją i ewaluacją projektu.

 

W ramach projektu powstałą pieszo- rowerowa ścieżka turystyczna to 18,5 km szlak łączący Krzydlinę Małą z Krzydliną Wielką, ukazujący walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obu miejscowości. Na ścieżce turystycznej ustawiono 15 drewnianych ławek, na których umieszczono kody QR zawierające mini słuchowiska – wcześniej nagrane przez uczestników zadania, zawierające m.in. opis waloru oraz otaczające go dźwięki natury. Dobro wspólne służyć będzie lokalnej społeczności (indywidualnym mieszkańcom, rodzinom, uczniom) oraz turystom. Przysłuży się ono – z jednej strony do podniesienia wiedzy na temat miejsca w którym mieszkamy, stanie się alternatywną na aktywne spędzanie czasu wolnego, również dla odwiedzających nasze strony turystów. Ścieżka turystyczna oparta na mini słuchowiskach, nagrywanych przez młodych ludzi, to innowacyjność w skali naszego powiatu.

Realizacja projektu składała się z kilku etapów: diagnoza, realizacja, ewaluacja.

Diagnoza – zdiagnozowanie potrzeb grup inicjatywnych według metod aktywnych: pytania na sznurku, karteczki, mapa myśli. Tutaj na podstawie burzy mózgów, licznych spotkań, rozmów, uzupełniająco – ankieta, szeregu pomysłów nastąpiło uporządkowanie potrzeb i stworzenie bazy do powstania Łącznika – ścieżki turystycznej.

Realizacja to czysto twórcze, fizyczne działanie polegające na wytyczaniu szlaku przez takie działania jak: mapowanie terenu, wyznaczanie punktów atrakcyjnych turystycznie, kulturowo jak również miejsc, które są ważne dla mieszkańców, warsztaty artystyczne – tworzenie grafik 15 punktów na trasie ścieżki i wykorzystanie ich do zaprojektowania magnesów promujących projekt, rozmieszczenie ławek na szlaku, gdzie każda z nich opatrzona jest kodem QR z mini słuchowiskiem miejsca, w którym aktualnie turysta się znajduje.

Ewaluacja ścieżki– zakończenie projektu, ponadlokalna promocja ścieżki, wydarzenia organizowane cyklicznie jak np. rajdy rowerowe, piesze – krajoznawcze wycieczki dla grup szkolnych, inwentaryzacja szlaku.