Łącznik – ścieżka turystyczna łączy dwie miejscowości Krzydlinę Małą i Krzydlinę Dużą. Ta ścieżka powstała z inicjatywy ludzi aktywnych, osób, które chciały aby ich region zaistniał na nowo nie tylko lokalnie ale też był atrakcyjny turystycznie dla chcących spędzać czas aktywnie na pieszych czy rowerowych wycieczkach.

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwia realizację inicjatyw oddolnych, projektów partnerskich takich jak właśnie Łącznik – łączniku grup inicjatywnych dwóch miejscowości: Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzydliny Małej oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA. Przy pomocy Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – lidera udało się dzięki merytorycznemu, technicznemu wsparciu zdiagnozować potrzeby, napisać i złożyć wniosek, czuwać nad koordynacją i ewaluacją projektu.

W ramach projektu powstała 18,5 km pieszo-rowerowa ścieżka turystyczna, ukazująca walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obu miejscowości. Na ścieżce pojawiły się ławki, na których umieszczono kody QR zawierające mini słuchowiska – wcześniej nagrane przez uczestników zadania podczas warsztatów. Każdy punkt na ścieżce jest opatrzony znakiem graficznym, charakterystycznym dla danego miejsca. Ścieżka –  wspólne dobro wypracowane podczas warsztatów, spotkań w terenie będzie służyło lokalnej społeczności oraz turystom. Przysłuży się ono – z jednej strony do podniesienia wiedzy na temat miejsca, w którym mieszkamy, stanie się alternatywą na aktywne spędzanie czasu wolnego, również dla odwiedzających nasze strony turystów. Ścieżka turystyczna oparta na mini słuchowiskach, nagraniach przez młodych ludzi, to innowacyjność w skali naszego powiatu.

 


Mapa ścieżki turystycznej pomiędzy Krzydliną Małą a Krzydliną Wielką (gm. Wołów)

 

Długość trasy –  18,5 km
Stopień trudności – Łatwa dla rowerzystów i dla pieszych
Czas przejazdu rowerem 1,5 h
Czas przejścia pieszo 4 h


Na trasie ścieki wiele atrakcyjnych miejsc opisanych i przedstawionych w formie rysunków uwiecznionych na magnesach, zaprojektowanych na warsztatach, każdy z nich przenosi nas do przygotowanych opisów i zdjęć:

 

                                                                                                                                       


                                                                                                              

 


                                                                                                                              

 


                                                                                                             


 

                                                     

 


 

 

Przyszłością projektu jest ponadlokalna promocja ścieżki, wydarzenia orgaznizowane cyklicznie jak np. rajdy rowerowe, piesze – krajoznawcze wycieczki dla grup szkolnych, turystów, chętnych poznać lokalną przyrodę, historię i miejsca atrakcyjne. W tym miejscu kończy się piesza wycieczka pełna przyrodniczych i historycznych wrażeń.