Łącznik – ścieżka turystyczna łączy dwie miejscowości Krzydlinę Małą i Krzydlinę Wielką. Ta ścieżka powstała z inicjatywy ludzi aktywnych osób, które chciały aby ich region zaistniał na nowo nie tylko lokalnie ale też był atrakcyjny turystycznie dla chcących spędzać czas aktywnie na pieszych czy rowerowych wycieczkach.

Ścieżkę wyróżnia 16 przystanków, na których ustawione zostały drewniane ławki wykonane z jednego pnia jako rzeźby odzwierciedlające swoją formą dane miejsce. Zobaczcie kilka przykładów,  ale żeby zobaczyć wszystkie zapraszamy na trasę rowerem albo pieszo!


Mapa ścieżki turystycznej pomiędzy Krzydliną Małą a Krzydliną Wielką (gm. Wołów)

Mapa ścieżki narysowana na tle zdjęcia satelitarnego tego terenu

 

Długość trasy –  18,5 km
Stopień trudności – Łatwa dla rowerzystów i dla pieszych
Czas przejazdu rowerem 1,5 h
Czas przejścia pieszo 4 h


Na trasie ścieki wiele atrakcyjnych miejsc opisanych i przedstawionych w formie rysunków uwiecznionych na magnesach, zaprojektowanych przez dzieci i młodzież na warsztatach. Każdy z nich przenosi nas do przygotowanych opisów i zdjęć:

 

Mapa ścieżki przedstawiająca przystanki których ozdobą są ławki w kształcie charakterystycznych dla danego miejsca atrakcji, przedstawionych oczami dziecka w formie rysunków wykonanych na warsztatach

Mapa ścieżki widziana oczami dzieci

Początek ścieżki znajduje się w Krzydlinie Małej na terenie Sołtysówki, do której łatwo dojechać ze ścieżki rowerowej Wołów – Lubiąż, po dawnej linii kolejowej

Przystanki na trasie ścieżki to ciekawe miejsca, które są ważne dla lokalnej społeczności, o których możecie się dowiedzieć więcej z nagranych, w tym celu słuchowisk:

Przystanek 1 – SOŁTYSÓWKA

Przycisk w formie obrazka do odtworzenia słuchowiska - Przystanek 1 Sołtysówka

Przystanek 2 – Dąb przy Kościele

Przycisk do odsłuchania nagrania

Przystanek 3 – Lipa

Przycisk do odsłuchania Przystanek 3 LIPA

Przystanek 4 – Rynek

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 4 Rynek

Przystanek 5 – Skwer

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 5 Skwer

Przystanek 6 – Stawy i Stara Żwirownia 

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 6 Stawy i Stara Żwirownia

Przystanek 7 –  Lasy “Dolina Jezierzycy”

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 7 Lasy Doliny Jezierzycy

Przystanek 8 –  Matka Sosna

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 8 MatkaSosna

Przystanek 9 – Łąki Krzydlińskie

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 9 Łąki Krzydlińskie

Przystanek 10 – Oaza  Stowarzyszenie Kreda

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 10 Oaza

Przystanek 11 –  Zagroda – Magia dobrego smaku

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 11 Zagroda - Magia dobrego smaku

Przystanek 12 – OSP Krzydlina Wielka 

Przystanek 13 – Kościół

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 12 OSP Krzydlina Wielka

Przystanek 14 – Pomnik

Przystanek 15 – Punkt widokowy  

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 13 Kościół

Przystanek 16 – Zjazd na ścieżkę  

Przycisk do odsłuchania Przystanku numer 14 Pomnik


 

 


 


 

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwił realizację inicjatywy oddolnej, projektu partnerskiego.

Projekt Łącznik – powstał w wyniku połączenia grup inicjatywnych z dwóch miejscowości: Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzydliny Małej oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA. Przy pomocy Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – lidera udało się dzięki merytorycznemu, technicznemu wsparciu zdiagnozować potrzeby, napisać i złożyć wniosek, czuwać nad koordynacją i ewaluacją projektu. Projekt podzieliliśmy na trzy etapy – pomysł, diagnozę i realizację. Zobacz jakie działania towarzyszyły żeby powstał taki projekt:

W ramach projektu powstała 18,5 km pieszo-rowerowa ścieżka turystyczna, ukazująca walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obu miejscowości. Na ścieżce pojawiły się ławki, na których umieszczono kody QR zawierające mini słuchowiska – wcześniej nagrane przez uczestników zadania podczas warsztatów. Każdy punkt na ścieżce jest opatrzony znakiem graficznym, charakterystycznym dla danego miejsca. Ścieżka –  wspólne dobro wypracowane podczas warsztatów, spotkań w terenie będzie służyło lokalnej społeczności oraz turystom. Przysłuży się ono – z jednej strony do podniesienia wiedzy na temat miejsca, w którym mieszkamy, stanie się alternatywą na aktywne spędzanie czasu wolnego, również dla odwiedzających nasze strony turystów. Ścieżka turystyczna oparta na mini słuchowiskach, nagraniach przez młodych ludzi, to innowacyjność w skali naszego powiatu.