Rozlewiska Odry – charakterystyczny obraz Odry na odcinku Miękini

Awanport i śluza Brzeg Dolny od wsi Warzyna

Trasa prowadzi zarówno szlakiem Odry zahaczając Zamek na wodzie w Wojnowicach , następnie obieramy kurs  przez Brzezinkę Średzką z przystankiem kolejowym PKP i dalej nad Odrę do Zalewu Prężyce ( skąd widać Port Uraz na drugim brzegu). Wzdłuż rzeki szlakiem Odry jedziemy po wałach przeciwpowodziowych aż do progu wodnego Brzeg Dolny tu widok a śluzę z jednym z największych awanportów. Jadąc wałami mijamy rozlewiska Odry z wyspami powstałymi poprzez spiętrzenie wody, które spowodowało powstanie środowiska jeziornego. Na wysokości miejscowości Warzyna zjeżdżamy z wałów by drogą asfaltową  dotrzeć do dawnej miejscowości promowej, w Głosce pozostał po tym historycznym już zdarzeniu zjazd do rzeki,  z tego miejsca widzimy panoramę Brzegu Dolnego z Pałacem, a na jego tarasie dwa posągi – w tym postać Boga Odry – Viadrusa. Po tym przystanku obieramy kurs na Miękińskie Bagna, obejmujące  kompleks bagiennych łąk i lasów przylegający do zachodnich rubieży Miękini, a wśród nich Alpakowy Sad z ofertą warsztatów filcowania na mokro z wełny alpak.

Pętle Odrzańskie promuje krótki filmik Pętle Odrzańskie

Wśród bagien rezerwat “Zabór” – celem ochrony jest zachowanie bagiennego obniżenia z bogatą awifauną lęgową.
Większą część rezerwatu obejmuje obszar silnie podmokłych łąk i pastwisk (tak zwane „Zielone Łąki”) poprzecinany siecią kanałów. Dominują tu szuwary wiel- koturzycowe Magnocaricion, łąki wilgotne ze zw. Calthion palustris, szuwar trzcinowy Phragmitetum australis oraz łąki zmiennowilgotne Molinion caeruleae. W części północno-wschodniej leży duży masyw bagiennych lasów olszowych
(na części tego obszaru istnieje rezerwat przyrody „Zabór” – 33 ha); mniejsze kępy podobnych lasów znajdują się także we wschodniej i południowej części rezerwatu. Przeważają tu olsy porzeczkowe Ribo nigri-Alnetum oraz łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum.

Źródło „Łęgi Odrzańskie. Dziedzictwo przyrodnicze Doliny rzeki Odry”; G. Bobrowicz, K. Konieczny; Fundacja EduSilesia, Lubiąż 2018

Na koniec trafiamy do Winnicy Jaworek, certyfikowanej znakiem jakości Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca jednej z pierwszych i największych winnic w Polsce. Tu czeka na nas cała gama usług od zwiedzania z degustacją, po doskonałe jedzenie oparte o polską kuchnię i noclegi.

MAPA PĘTLI ODRZAŃSKIEJ – MIĘKIŃSKIE KRAJOBRAZY 
Start – Miękinia, parking przy Winnicy Jaworek lub stacja PKP jeśli przybywamy pociągiem.
Miękinia z lotu ptaka z willą w której znajduje się obecnie urząd Gminy

Panorama Miękini

Przystanki na trasie:
Przystanek 1 – Zamek na wodzie w Wojnowicach 

Gotycko-renesansowy zamek obronny w Wojnowicach o rycerskim rodowodzie. Zabytek o znaczeniu ponadregionalnym, jeden z nielicznych zamków na wodzie w Polsce. Budowla o  malowniczej bryle, ściśle związana z kulturą późnośredniowiecznego Wrocławia.  Otoczony fosą z ceglanym mostem od strony północnej, który powstał w miejscu mostu zwodzonego. Zbudowany z cegły, a jedynie detale architektoniczne, takie jak obramienia okien i renesansowy portal z herbami Bonerów wykuto z piaskowca. przy bramie znajduje się smukła wieżyczka zwieńczona obecnie krenelażem, natomiast skrzydła zamku mają schodkowe szczyty, Dziedziniec, w którym umieszczono studnię, w przyziemiu otoczony jest arkadami. Od strony wschodniej i zachodniej zachowały się wykusze latrynowe. Otoczony przepięknym parkiem o naturalnym charakterze (łęgowym charakterze, w którym można odpocząć od zgiełku wielkiego miasta i od codziennych problemów.

Zamek widziany z lotu ptaka dookoła którego widać fosę z wodą

Zamek na Wodzie

Przystanek 2 – Stacja Nadodrzanki

Stacja PKP  Brzezinka Średzka linii kolejowej nr 273 zwanej przez kolejarzy Nadodrzanką,  a to z tego powodu, że prowadzi wzdłuż rzeki Odry niejednokrotnie ją przecinając. Magistrala nadodrzańska łączy Wrocław ze Szczecinem a na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich przez Brzeg Dolny, Wołów, Ścinawę, Rudną, Głogów.  Takie ułożenie względem siebie tras komunikacyjnych i turystycznych pozwala na zaplanowanie wypraw w formie pętli nie tylko rowerowych ale i kajakowych. Wybierając się trasą Pętli rowerowej Miękiński Krajobraz jedziemy  między innymi  wzdłuż Odry wałami  przez mezoregion Pradolina Wrocławska, a gdy zabraknie nam sił lub zbyt daleko zajedziemy możemy wrócić pociągiem np. z Miękini. to druga nadodrzańska magistrala łącząca Legnicę i Lubin przez Środę Śląską z nadodrzańskimi terenami

Przystanek 3 – Zalew Prężyce

Sztucznie utworzony zbiornik, w którym wydobywano piasek i żwir, połączony z rzeką stanowi chętnie odwiedzane miejsce biwakowe dla okolicznych mieszkańców i wrocławian. Akwen ma dogodne zjazdy do slipowania łódek, stąd często można tu spotkać amatorów sportów motorowodnych. Na drugim brzegu Odry – Port Uraz – znajduje się na 275 km (P) i oferuje szeroką gamę usług wodniackich, gastronomicznych, sanitarnych, w tym mini prom, który można zamówić na telefon.

Przystanek 3 – Próg wodny i Rozlewiska Odry 

Rozlewiska Odry spowodowane progiem wodnym na Odrze cechuje je roślinność jeziorna. Od strony wsi Warzyna możemy zaglądnąć na jeden z największych awanportów rzecznych ze śluzą do wodowania jednostek pływających. Jest to jedna z największych budowli tego typu na Odrze. Jej rozmiar i technologia jest żywcem zdjęta z rzeki Wołgi o 8 metrowej wysokości piętrzenia wody. Stanowi jednocześnie zaporę nie do przejścia dla zwierząt.

Bramy śluzy widziane od środka

Przystanek 4  – Dawny Prom 

Prom, który kursował pomiędzy brzegami rzeki, aż do czasu powstania nieopodal przeprawy mostowej. Pozostały po nim zjazdy do Odry świadczące o dawnym połączeniu, dzięki którym łatwo dojechać do samego brzegu rzeki. Z brzegu widać panoramę Brzegu Dolnego z posągiem Viadrusa – Boga Odry

Przystanek 5 – Rezerwat Zabór

Docieramy do szosy, która prowadzi w lewo do Zaboru Wielkiego a na wprost w głębi knieji leśną drogą możemy dotrzeć do miękińskich bagien a wśród nich forma ochrony przyrody w postaci ścisłego rezerwatu chroniąca Ols porzeczkowy.

Przystanek 6 – Winnice Jaworek

Na zakończenie rajdu atrakcja kulinarno- kulturowa. Winnice to miejsce unikalne na szlaku SLOWŁĘG nacechowane winoroślami i jednym z pierwszych win w Polsce.

Klimat winnicy w Miękini

Winnica Jaworek

Przygotowaliśmy w ramach projektu Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich  także propozycję spływu kajakowego dla rowerzystów !!! Oferta spływu kajakowego połączonego z wyprawą rowerową. Przyjedźcie rowerami na start spływu kajakowego i przesiądźcie się na kajaki. My przewieziemy wam rowery specjalną przyczepą na rowery. Zaplanujcie najpierw trasę rowerową w oparciu o nasze trasy kajakowe dostępne na Pętle kajakowo – rowerowe

Poniższy filmik doskonale oddaje możliwości jakie daje odra i nasi usługodawcy

https://youtu.be/MLveQN-Rqz0