Naroczycki Łęg -użytek ekologiczny, fot. Krzysztof Konieczny

Ścieżka prowadzi drogami gminnymi w taki sposób żeby pokazać najcenniejsze okazy przyrodnicze, pomniki przyrody, ostoje przyrody czy inne formy ochrony przyrody i ich wpływ na krajobraz, usiany usytuowanymi na polach kamieniami polnymi (eolicznymi) świadczące o pochodzeniu rzeźby terenu ukształtowanej podczas zlodowacenia warciańskiego. Mijając dawne pałace i powstające nowe destynacje turystyczne na urozmaiconych śródleśnych trasach wśród wzgórz i dolin docieramy do fragmentu doliny wielkiej rzeki, w którym przyroda rządzi się sama a wśród nich nadodrzańskie krajobrazy w okolicach Orska i Chełma z rezerwatem Skarpa Storczyków.  Jednak najdzikszy obszar lewo-brzeżnej doliny Odry to użytek ekologiczny Naroczycki Łęg. Niezwykły fragment rzeki, której piękno będziemy podziwiać z wysokich skarp, bez potrzeby wchodzenia w tę odrzańską dżunglę, Między rzeką, która tworzy tu duże zakole, a ponad czterdziestometrową (!) skarpą doliny rozciąga się kraina starorzeczy, bagien, łąk, wiklinisk i lasów łęgowych. Centralnym punktem wycieczki rowerowej wydaje się być wielowiekowa Chobienia z miejscem biwakowym na terenie mariny rzecznej wtopionej w unikatową przyrodę Łęgów Odrzańskich porastających wokół licznych starorzeczy.  Przebieg pętli ukazuje nam niezwykły klimat obszaru w klimacie slow- łęg i pozwala spotkać z twórczością lokalnych wytwórców, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Mapa Pętli przez Morenowe wzgórza Rudnej