Zielone znaki tej ścieżki przyrodniczej znajdziemy na północny zachód od wsi Chełm, wokół starorzecza Odry. Jej długość wynosi 5 km, a temat przewodni to przyroda łąk i pastwisk doliny Odry.

Do Chełma można dojechać drogą z Chobieni do Rudnej, w Brodłowicach skręcając na północ. Wędrując ścieżką, prawdopodobnie zobaczymy rzadkie gatunki ptaków drapieżnych np. kanie czarne i rude, trzmielojady czy błotniaki stawowe. W okolicy gnieżdżą się też myszołowy i jastrzębie, czasami dostrzec można sokoły, kobuzy, a nawet bielika – największego krajowego ptaka drapieżnego. Nie lada atrakcją będzie też wypatrzenie zimorodka polującego nad wodą na małe ryby. W starorzeczach, takich jak to w pobliżu Chełma, rośnie wiele roślin wodnych, wśród nich tak ciekawe, jak kotewka orzech wodny, grzybień wodny, grążel żółty czy paproć wodna – salwinia pływająca (wszystkie wymienione gatunki podlegają ochronie!)

Przystanki tematyczne

Pastwiska z kępami drzew wiązów i dębów oraz niskiego runa gdzie odbywa się tradycyjny wypas bydła i koni.

Starorzecza i wiosenne wylewy przyciągają tu wiele gatunków ptaków przelotnych do których zaliczają się gęsi, żurawie, brodźce, siweczki, czajki, czaple, cyranki, cyraneczki, płaskonosy, krakwy, czernice, główienki oraz gatunki lęgowe jak łabędzie krzykliwe, kanie rude, kanie czarne.

Drzewostan i runo łęgu toplowo – wierzbowego

Lasy łęgowe będące