Przystanek rowerowy

Ścinawa nad Odrą

Pętla Odrzańska – Nadrzeczne błonia i skarpy 

Ruszamy na Szlak Odry trasą, która prowadzi pętlą pomiędzy mostami w Ścinawie i Radoszycach, doliną powstałą w wyniku transgresji lodowca warciańskiego, zwaną Obniżeniem Ścinawskim. Jedziemy  Doliną Odry wzdłuż koryta rzeki przecinającej morenę czołową lodowca zwaną Wałem Trzebnickim. Doliną o europejskim znaczeniu pośród obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie po obu jej stronach.

Niezwykły fragment rzeki, której piękno będziemy podziwiać z wysokich skarp, Ujścia rzek , starorzecza, i zjazdy po dawnych promach, wiatrak koźlak w Buszkowicach, ścieżki przyrodniczo- edukacyjne,  kuszą by na chwilkę zjechać z głównej trasy i zajrzeć głębiej w tą odrzańską dżunglę. Centralnym punktem wycieczki rowerowej wydaje się być wielowiekowa Chobienia z miejscem biwakowym na terenie mariny rzecznej wtopionej w unikatową przyrodę Łęgów Odrzańskich porastających wokół licznych starorzeczy.  Przebieg pętli ukazuje nam niezwykły klimat obszaru w klimacie slow- łęg i pozwala spotkać z twórczością lokalnych wytwórców, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Mapa trasy rowerowej – Nadrzeczne skarpy i błonia

Przystanek 1 – 332 km – port Ścinawa

Port Ścinawa – 332 km rzeki Odry z pięknym widokiem na zabytkowy most z dwoma blokhauzami, które wraz z niezniszczonymi schronami i bunkrami o numerach   193, 194, 195, 197  i stanowiskiem strzelniczym w podpiwniczeniu budynku gospodarczego pełniącego onegdaj funkcję postojową dla koni,  są świadkami  czasów militarnego znaczenia Ścinawy i stanowią część linii obronnej “Oderstellung” (pozycja Odry ). Zatoka portowa ma ważne znaczenie dla żeglugi śródlądowej i turystycznego zagospodarowania Odry, to z tutaj cumuje drewniana szkuta skąd możesz wybrać się w rejsy w kierunku Lubiąża lub w kierunku Chobieni Ostatnio zatoka ma też znaczenie przyrodnicze z uwagi na zasiedlenie się to Kotewki Orzech Wodny – rośliny chronionej stanowiącej roślinny symbol łęgów odrzańskich opisanej dokładniej w artykule Krzysztofa Koniecznego Wody Łan – na łamach Biuletynu Odrzańskiego   Ścinawa to miejscowość przyjazna turyście o stosunkowo dużym nagromadzeniu lokalnych producentów i usług turystycznych z doskonałym dla strudzonych wędrowców schroniskiem Pałacyk

Przystanek 2 – 334 km  Ścinawskie Bagna/Ujście Zimnicy

Przy ujściu Zimnicy do Odry, na jej lewym brzegu utworzono użytek ekologiczny Ścinawskie Bagna o powierzchni 20,87 ha. z wytyczoną ścieżką pieszą . Są to mokradła porastające dawne koryto Odry – kraina szuwarów trzcinowych, pałkowych i mannowych, a także turzycowisk. Dogodne dojście ze Ścinawy (należy iść ulicą Chobieńską na północ, a przy jej końcu skręcić w prawo) oraz możliwość oglądania bagien ze skarpy, bez potrzeby wchodzenia w nie, stwarza każdemu idealną szansę bliskiego kontaktu z przyrodą. Wystarczy usiąść i, mając przed sobą bagna z panoramą Ścinawy w tle, otworzyć szeroko oczy oraz uszy. Gonitwy tokowe czajek, łowy błotniaka stawowego, monotonny śpiew świerszczaka czy smętne kumkanie kumaków – to tylko niektóre z tutejszych „atrakcji”.

Przystanek 3 – 336 km Przychowskie Błonia

Znajdują się tu rozległe nadrzeczne błonia,  na lewym brzegu Odry, pomiędzy Lasowicami i Przychową. Rośnie tu prawie trzysta gatunków roślin, jest więc czym ucieszyć oko. Szczególnie piękna jest majowa odsłona tego miejsca, kiedy łąki wybuchają żółtą farbką jaskrów, oraz sierpniowa – z liliowymi plamami czosnku kątowego. Sielskości miejscowemu pejzażowi przydają kroczące czerwonoszczudłe boćki. I jak na środkową Odrę przystało, także i tu jest starorzecze z kotewką i salwinią, chronione w użytku ekologicznym Starorzecze koło Przychowej (28,54 ha). Występuje tu również szereg rzadkich gatunków roślin: marzanka lepczyca, kanianka większa, łączeń baldaszkowy, osoka aloesowata.

Przystanek 4 – 345 km – Użytek ekologiczny Naroczycki Łęg

Naroczycki Łęg -użytek ekologiczny

Warto tu obejrzeć fragment doliny wielkiej rzeki, w którym przyroda rządzi się sama, to Naroczycki Łęg – najdzikszy obszar lewo-brzeżnej doliny Odry. Fragment rzeki dla zaciętych i doświadczonych terenowców, ale jego piękno każdy może podziwiać z wysokich skarp, bez potrzeby wchodzenia w tę odrzańską dżunglę. Między rzeką, która tworzy tu duże zakole, a ponadczterdziestometrową (!) skarpą doliny rozciąga się kraina starorzeczy, bagien, łąk, wiklinisk i lasów łęgowych. Periodyczne wylewy zamieniają ten obszar w wielkie jezioro z archipelagiem wysp – krajobraz iście biebrzański. Co kryje ten niedostępny teren? Jedną z większych dzikich gruszy w Polsce, o obwodzie 260 cm, lęgowe rarytasy ornitologiczne z łabędziem krzykliwym, żurawiem, derkaczem i dziwonią na czele, osobliwości florystyczne, takie jak: lilię złotogłów, miodownika melisowatego, skrzypa zimowego czy wilczomlecza błotnego, a także próchno- i owocożernego chrząszcza ciołka matowego. Dla szukających pamiątek z regionu lub coś unikalnego wytworzonego przez lokalnych producentów proponujemy zjechać nieco z trasy do Naroczyc, w której znajduje się pracownia ceramiki oferująca również warsztaty plastyczne.

Przystanek 5 – 350 km Marina Chobienia

Niezwykle ważna dla kajakowego ruchu turystycznego malownicza wieś położona na nadrzecznej skarpie, przy nieczynnej już przeprawie promowej. Dawniej (XIII–XIX w.) było to ważne miasteczko, w którym istniała między innymi faktoria solna; sól przewożono z Dolnej Saksonii na Śląsk. Przy ruinach renesansowego pałacu, który zasłynął z dużego niegdyś zimowiska nietoperzy, rośnie egzotyczny miłorząb dwuklapowy – pomnik przyrody. Obecnie to doskonałe miejsce na biwak na trasach turystycznych. Można tu przycumować, rozbić namiot, rozpalić grilla i skorzystać z węzła sanitarnego, żeby odetchnąć przed dalszą podróżą w głąb na przykład Chobieńskich Mokradeł – projektowanego rezerwatu bagienno-leśnego. Obejmuje kompleks środowisk charakterystycznych dla doliny dużej rzeki: starorzecza, lasy, łąki i bagna leżący między Ciechłowicami a Lubowem.

 

Marina Chobienia