Przystanek rowerowy

Ścinawa nad Odrą

Ruszamy na Szlak Odry trasą, która prowadzi pętlą pomiędzy mostami w Ścinawie i Radoszycach, doliną powstałą w wyniku transgresji lodowca warciańskiego, zwaną Obniżeniem Ścinawskim. Jedziemy  Doliną Odry wzdłuż koryta rzeki przecinającej morenę czołową lodowca zwaną Wałem Trzebnickim. Doliną o europejskim znaczeniu pośród obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie po obu jej stronach.  Niezwykły fragment rzeki, której piękno będziemy podziwiać z wysokich skarp, Ujścia rzek , starorzecza, i zjazdy po dawnych promach, wiatrak koźlak w Buszkowicach, ścieżki przyrodniczo- edukacyjne,  kuszą by na chwilkę zjechać z głównej trasy i zajrzeć głębiej w tą odrzańską dżunglę. Centralnym punktem wycieczki rowerowej wydaje się być wielowiekowa Chobienia z miejscem biwakowym na terenie mariny rzecznej wtopionej w unikatową przyrodę Łęgów Odrzańskich porastających wokół licznych starorzeczy.  Przebieg pętli ukazuje nam niezwykły klimat obszaru w klimacie slow- łęg i pozwala spotkać z twórczością lokalnych wytwórców, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Mapa trasy rowerowej – Nadrzeczne skarpy i błonia