Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich

Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich
Przystanek na trasie dawnej linii kolejowej

PIT Stop Mojęcice

Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich są ofertą ukazującą i promującą potencjał Krainy Łęgów Odrzańskich z uwagi na swoje położenie i zasoby dające wiele możliwości różnorodnego spędzenia czasu wolnego. Dzięki liniom kolejowym biegnącym pomiędzy Wrocławiem a Głogowem, trasom kajakowego i rowerowego  szlaku Odry oraz kompleksowym usługom oferowanym przez lokalne firmy, region Krainy Łęgów Odrzańskich można zapętlić w bardzo ciekawą i odkrywczą wyprawę, kajakowo-rowerową.

Do tego oprócz rzeki Odry i jej Doliny objętej korytarzem ekologicznym Natura 2000,  rozciągającej się nawet do kilkunastu kilometrów można zobaczyć wiele ciekawych miejsc położonych na terenach do niej przyległych i ściśle z nią powiązanych. Do Doliny Odry, która jest tu najcenniejszym dziedzictwem przyrodniczym związanym z lasami Łęgowymi i starorzeczami, dochodzą obszary o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu poprzecinane ujściami rzek, które najlepiej  odwiedzić na rowerze.

Ujście rzeki Jezierzycy z lotu ptaka

Ujście Jezierzycy

W tym celu zaplanowaliśmy i wytyczyliśmy rowerowe Pętle Odrzańskie, które mają w założeniu częściowy przebieg po rowerowym Szlaku Odry oraz przebieg i pokazanie mikro i mezoregionów. Stąd wzięliśmy część nazw pętli Odrzańskich, które odnoszą się do charakterystycznej na danym odcinku rzeźby i ukształtowania terenu na przykład  o polodowcowym charakterze, co ma też bardzo ważny aspekt edukacyjny dla lokalnej społeczności. Nie każdy mieszkaniec danego regionu zdaje sobie sprawę że mieszka np. na Morenie czołowej dawnego lodowca lub na terenie bądź w otulinie Parku Krajobrazowego, obszarze Natura 2000 oraz innej formie ochrony przyrody .

Dobrym przykładem zdaje się być tutaj Pętla Odrzańska – Wzgórzami Wińskimi. Inne ciekawe Pętle Odrzańskie związane są z różnymi formami ochrony przyrody jak Park Krajobrazowy Doliną Jezierzycy czy Obszar Ochrony Krajobrazu Dolina Odry.

Czapliniec w Zakolu Odry na wysokości Malczyc

Pierwsze przykłady wstępnie przygotowanych tras ww. pętli znajdują się już na lewobrzeżnym i prawobrzeżnym rowerowym Szlaku Odry i mają też wspólne ważne elementy  w postaci wyznaczonych przystanków slow związanych z regionalną kulturą, inicjatywami społeczności lokalnej, dostępnymi usługami noclegowymi i gastronomicznymi, mieszkańcami, pasjonatami kultury lokalnej, kulinariów, mieszkających nad Odrą, zlokalizowanych wśród niezwykłej odrzańskiej przyrody. Wszystkie trasy będą oznakowane tablicami

Zdjęcie kulinarnetalerza z produktami lokalnymi

Wszystkie trasy będą oznakowane tablicami informacyjnymi i kierunkowymi wskazującymi przebieg trasy w formie aktywnych quercodów przenoszących do map google

Takich tras w formie pętli Odrzańskich przygotowaliśmy już kilka a kolejne czekają na opracowanie ale nie chcemy ograniczać się tylko do nich, mając prośbę o Waszą pomoc w sprawie zgłoszenia ciekawych tras lub miejsc, które mogły by być przystankami i atrakcjami na ścieżce dla turystów.

Czekamy na wasze sugestie i propozycje tras – na biuro@lgdodra.pl lub przez FORMULARZ 

Każdy z zgłaszający nową propozycję w nagrodę otrzyma od nas odlew Kotewki Orzecha Wodnego z certyfikatem autentyczności. Odlew jest odwzorowany jeden do jednego. Każdy orzech złożony jest w pudełku i leży na wiórach topolowych z Doliny Odry. Kotewka to roślina chroniona i jedynym sposobem, żeby zabrać ją do domu, jest nasza unikatowa pamiątka.

Odlewy Kotewki Orzech wodny w drewnianych pudełkach z trocinami

Orzech Wodny – odlew