Ujście Baryczy od strony Odry

Jadąc rowerem wzdłuż odrzańskich wałów pomiędzy Głogowem, Wyszanowem i Bełczem Wielkim poruszamy się szeroką pradoliną barucką – głogowską powstałą w okresie epoki lodowcowej. Transgresje i regresje lądolodu utworzyły przełom ścinawski pomiędzy Wzgórzami Wińskimi i Dalkowskimi, którym wody rzeki Odry połączyły się z wodami pradoliny baruckiej. Szeroka podmokła dolina Odry i Baryczy była doskonałym miejscem do zakładania grodzisk przez słowiańskie plamiona, których ślady możecie jeszcze znaleźć wraz z ciszą i upragnionym spokojem. Z dala od tłumów będziecie mogli skorzystać z dobrodziejstw unikalnej przyrody i świeżego powietrza Łęgów Odrzańskich porastających wokół licznych starorzeczy. Na punkt startowy najlepiej wybrać  Głogów z wieloma zachowanymi zabytkami i bogatym dziedzictwie kulturowym związanym z nabrzeżem Odry na czele z mariną, z której można wypłynąć w rejs.

Mapa Pętli Baruckiej Głogów – Wyszanów

http://<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1MVWJQoxlEsOQ3H0Ih1ltrnG95aZfhg3g” width=”640″ height=”480″></iframe>