Rowerzysta na jadący po wale przeciwpowodziowym lewym brzegiem Odry. Po prawejstronie za rzeką widać panoramę wsi Grodzanów

Na wałach na wysokości Grodzanowa i Zakrzowa

Dokąd nad Odrę rowerem ?!

Większa część trasy Pętli Odrzańskiej nazywanej trasą północnej części gminy Środa Śląska prowadzi mezoregionem Pradolina Wrocławska oraz obszarem Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020018 – położony w dolinie Odry jeden z największych kompleksów łęgowych Polski. Chroni 11 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 23 gatunki zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Pod względem przedmiotów ochrony jest jednym z najbardziej wartościowych obszarów Dolnego Śląska. Obejmuje ponad 100 km biegu Odry między Brzegiem Dolnym a Głogowem i obszar o powierzchni ponad 20 tys. ha. obszar chroniony w Krainie Łęgów Odrzańskich   z prawdziwymi perełkami tj. starorzeczami w Zakrzowie i Brodnie, które łączy lokalna rzeczka Jeziorka. Granica naturalnej doliny rzeki a zarazem terenu zalewowego rzeki przebiega przez sam środek Szczepanowa i podchodzi pod Lipnicę a więc pszczoły z Pasieki Ziębów można powiedzieć że zbierają nektar i produkują miód w Łęgach Odrzańskich. Start i zakończenie trasy to Środa Śląska – miasto skarbów, odkrytych  przy okazji odbudowy kamienicy, którym jest korona księżnej oddana pod zastaw tutejszemu lichwiarzowi. Miasto ma też wiele innych skarbów jak Restauracja Sztuka serwujące wyjątkowe dania czy Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej CeKa z ofertę kulturalną na najwyższym poziomie wśród których Niedziela z Kryminałem, w której prowadzącym jest jeden z poczytniejszych w Polsce autorów Mieczysław Gorzka a jednocześnie są one certyfikowane znakiem jakości Kraina Łęgów Odrzańskich.

MAPA PĘTLI ODRZAŃSKIEJ W GOOGLE 

Przystanek 1 Środa Śląska – Miasto skarbów
Przystanek nr 2  Łęgi Odrzańskie – SOO

W lesie między Środą Śląską a Kobylnikami  objętym obszarem Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020018 znajduje się wiele ciekawych atrakcji z dawnej przeszłości kurhany, kamienne posągi, świadkowie historii dawnych zdarzeń.

Przystanek nr 3 Odra i Wały

Podróżując rowerem

Przystanek nr 4 Ścieżka Edukacyjna Starorzecze w Brodnie

Pomost nad starorzeczem

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – jest to trasa o długości ok. 250 m biegnąca po drewnianych kładkach ponad  terenami podmokłymi wokół brzegu starorzecza Odry położonego na skraju wsi. Doskonałe miejsce na przystanek, zejście z rowerów by się posilić  w altanie krytej strzechą z balustradą, stołem i ławkami. Natomiast dzięki pomostowi oraz tablicom informacyjnym prezentującym bogactwo ekosystemów Łęgów Odrzańskich z występującą w nich fauną i florą zdobędziemy wiedzę o zasobach przyrodniczych Doliny Odry. Dalej pedałujemy już o miodowego przystanku w Lipnicy.

Tablice edukacyjne

Przystanek 5 Apiterapia – Lipnica

Pasja pszczelarska doprowadziła do nieustannego poszerzania swojej oferty o miody, pierzgę, węzę pszczelą, matki pszczele, odkłady. W ostatnim czasie otworzyli się na działalność edukacyjną oraz apiterapię, prowadzoną w specjalnie przygotowanych domkach.

Tu zakupisz również i zabierzesz ze sobą w dalszą drogę rowerem miody nektarowe i miody spadziowe, które  pozyskują z kilkunastu miejsc w okolicy, gdzie umiejscowione są rodziny pszczele. Są to produkty w 100% naturalne, a hodowane przez ich pszczoły znakomicie wpływające na okoliczne uprawy.

Zdjęcia przedstawia domek do apiterapii w pasiece Ziębów w Lipnicy

Domek do Apiterapii

Przystanek 6 Sztuka Restaurant

Na koniec każdej drogi a jeszcze bardziej rowerowej warto coś zjeść, a tym bardziej na wysokim poziomie, co jest potwierdzone przez lokalną społeczność mieszkańców przyznaniem znakiem jakości w postaci certyfikatu Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA. Usługi są dostępne w obiekcie Centrum Kultury Alternatywnej świadczącego usługi kulturalne również na najwyższym poziomie w tym