Rowerzysta na jadący po wale przeciwpowodziowym lewym brzegiem Odry. Po prawejstronie za rzeką widać panoramę wsi Grodzanów

Na wałach na wysokości Grodzanowa i Zakrzowa

Dokąd nad Odrę rowerem ?!

Większa część trasy Pętli Odrzańskiej nazywanej trasą północnej części gminy Środa Śląska prowadzi mezoregionem Pradolina Wrocławska oraz obszarem Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020018 – położony w dolinie Odry jeden z największych kompleksów łęgowych Polski. Chroni 11 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 23 gatunki zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Pod względem przedmiotów ochrony jest jednym z najbardziej wartościowych obszarów Dolnego Śląska. Obejmuje ponad 100 km biegu Odry między Brzegiem Dolnym a Głogowem i obszar o powierzchni ponad 20 tys. ha. obszar chroniony w Krainie Łęgów Odrzańskich   z prawdziwymi perełkami tj. starorzeczami w Zakrzowie i Brodnie, które łączy lokalna rzeczka Jeziorka. Granica naturalnej doliny rzeki a zarazem terenu zalewowego rzeki przebiega przez sam środek Szczepanowa i podchodzi pod Lipnicę a więc pszczoły z Pasieki Ziębów można powiedzieć że zbierają nektar i produkują miód w Łęgach Odrzańskich. Start i zakończenie trasy to Środa Śląska – miasto skarbów, odkrytych  przy okazji odbudowy kamienicy, którym jest korona księżnej oddana pod zastaw tutejszemu lichwiarzowi. Miasto ma też wiele innych skarbów jak Restauracja Sztuka serwujące wyjątkowe dania czy Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej CeKa z ofertę kulturalną na najwyższym poziomie wśród których Niedziela z Kryminałem, w której prowadzącym jest jeden z poczytniejszych w Polsce autorów Mieczysław Gorzka a jednocześnie są one certyfikowane znakiem jakości Kraina Łęgów Odrzańskich.

MAPA PĘTLI ODRZAŃSKIEJ W GOOGLE

Film Promocyjny Pętle Odrzańskie

Przystanek 1 Środa Śląska – Miasto skarbów

Środa Śląska to stara osada. Swoją nazwę zawdzięcza dniowi tygodnia, w którym odbywał się tu co tydzień,już od XII w., targ. W XIII stuleciu, za panowania księcia śląskiego Henryka Brodatego nastąpił dynamiczny rozwój Środy, która została lokowana jako miasto, początkowo na prawie flamandzkim, później magdeburskim. Na kanwie prawa magdeburskiego, dostosowując się do lokalnych potrzeb rozwojowych Śląska, powstało prawo średzkie. Charakteryzowało się ono nieco większymi przywilejami dla osadników oraz większym znaczeniem właściciela miasta w porównaniu z samorządem miejskim. Ciekawostką może być to, że wg prawa średzkiego kobieta mogła dziedziczyć majątek, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia dla mieszkanek miast niemieckich. W Środzie Śląskiej natkniemy się na kilka ciekawych zabytków pochodzących z okresu średniowiecza, m.in. kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła w zachodniej części rynku, stanowiący swoisty amalgamat stylów: romańskiego, gotyckiego i barokowego. Podobno w połowie XIII stulecia, podczas walk synów Henryka Pobożnego, obiekt spłonął wraz z kilkuset ukrywającymi się tu mieszczanami. W świątyni znajduje się figurka Madonny Średzkiej z XV w. W centralnym miejscu rynku stoi ratusz, w którym urzęduje obecnie rada miejska i Muzeum Regionalne
(czynne: wt.–pt. 9.30–15.30, sb. i nd. 12.00–15.00) posiadające w swoich zbiorach największą atrakcję miasta, czyli Skarb Średzki (zob. ramka Skarb Średzki). W budynku ratusza, przebudowywanym w różnych okresach, zachowały  się fragmenty gotyckie (część murów, sklepienia krzyżowo- żebrowe). Budowlę wieńczy gotycki szczyt, pod którym zobaczymy herb miasta z motywami winogron, przypominający o dawnych tradycjach winiarskich regionu. Z rynku w Środzie Śląskiej wyjeżdżamy ulicą Kilińskiego i dojeżdżamy do stawu Kajaki. Za nim pedałujemy do  Szczepanowa.

Przystanek nr 2  Łęgi Odrzańskie – SOO

W lesie między Środą Śląską a Kobylnikami  objętym obszarem Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020018 znajduje się wiele ciekawych atrakcji z dawnej przeszłości kurhany, kamienne posągi, świadkowie historii dawnych zdarzeń.

Przystanek nr 3 Kraina Jeziorki

Podróżując rowerem w Dolinie Odry co jakiś czas przejeżdżamy nad małą rzeką Jeziorką, którą lokalni śmiałkowie eksplorują na wiosnę gdy rowy są pełne wody. Jest to rzeka która powstała w okresie regulacji Odry z połączenie kilku cieków i odrzańskich starorzeczy, meandrując pomiędzy nimi tworzy ciekawy element w krajobrazie doliny.

Przystanek nr 4 Ścieżka Edukacyjna Starorzecze w Brodnie

Pomost nad starorzeczem

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – jest to trasa o długości ok. 250 m biegnąca po drewnianych kładkach ponad  terenami podmokłymi wokół brzegu starorzecza Odry położonego na skraju wsi. Doskonałe miejsce na przystanek, zejście z rowerów by się posilić  w altanie krytej strzechą z balustradą, stołem i ławkami. Natomiast dzięki pomostowi oraz tablicom informacyjnym prezentującym bogactwo ekosystemów Łęgów Odrzańskich z występującą w nich fauną i florą zdobędziemy wiedzę o zasobach przyrodniczych Doliny Odry. Dalej pedałujemy już o miodowego przystanku w Lipnicy.

Tablice edukacyjne

Przystanek 5 Apiterapia – Lipnica

Pasja pszczelarska doprowadziła do nieustannego poszerzania swojej oferty o miody, pierzgę, węzę pszczelą, matki pszczele, odkłady. W ostatnim czasie otworzyli się na działalność edukacyjną oraz apiterapię, prowadzoną w specjalnie przygotowanych domkach.

Tu zakupisz również i zabierzesz ze sobą w dalszą drogę rowerem miody nektarowe i miody spadziowe, które  pozyskują z kilkunastu miejsc w okolicy, gdzie umiejscowione są rodziny pszczele. Są to produkty w 100% naturalne, a hodowane przez ich pszczoły znakomicie wpływające na okoliczne uprawy.

Zdjęcia przedstawia domek do apiterapii w pasiece Ziębów w Lipnicy

Domek do Apiterapii

Przystanek 6 Sztuka Restaurant

Na koniec każdej drogi a jeszcze bardziej rowerowej warto coś zjeść, a tym bardziej na wysokim poziomie, co jest potwierdzone przez lokalną społeczność mieszkańców przyznaniem znakiem jakości w postaci certyfikatu Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA. Usługi są dostępne w obiekcie Centrum Kultury Alternatywnej świadczącego usługi kulturalne również na najwyższym poziomie w tym warsztaty i zajęcia artystyczne, nierzadko o tematyce odrzańskiej

SCENARIUSZE WYCIECZEK W KRAINIE ŁĘGÓW ODRAŃSKICH

Przystanki Szlaku Odry wyróżniają się swoim położeniem na przecięciu się tras turystycznych z liniami kolejowymi wpływając na wyjątkowość i niezwykłość Krainy Łęgów Odrzańskich na tle innych regionów. Węzły odrzańskie  dają dodatkowe możliwości organizacji  rajdów rowerowych i spływów kajakowych uwzględniając możliwość przemieszczania się pociągiem pomiędzy poszczególnymi odcinkami  tras turystycznych. Pętle Odrzańskie  to gotowa propozycja wyprawy z trasami rowerowymi wytyczonymi pomiędzy atrakcjami i aktywnościami mieszkańców nadodrza

Przygotowaliśmy w ramach projektu Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich  także propozycję spływu kajakowego dla rowerzystów !!! Oferta spływu kajakowego połączonego z wyprawą rowerową dla tych co lubią podróżować z pomysłem!.

Przyjedźcie rowerami na start spływu kajakowego i przesiądźcie się na kajaki. My przewieziemy wam rowery specjalną przyczepą na rowery. Zaplanujcie najpierw trasę rowerową w oparciu o nasze trasy kajakowe dostępne na Pętle kajakowo – rowerowe

Przygotowaliśmy ciekawy filmik który doskonale oddaje możliwości jakie daje Odra i nasi usługodawcy

Najważniejszym elementem naszej propozycji jest start z jednego z przystanków kolejowych a na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich do których należą :

  • Miękinia
  • Środa Śląska
  • Malczyce
  • Ścinawa
  • Rudna
  • Głogów
  • Wołów
  • Orzeszków
  • Brzeg Dolny

Na start dojedziemy pociągiem w przypadku mniejszej grupy lub samochodem , przy dworcach zawsze jest parking, na którym można bezpiecznie zostawić samochód.

Warto się zaznajomić z przebiegiem trasy żeby dobrze zaplanować sobie dzień i czas takiego rajdu. Wszystkie pętle tak zaplanowaliśmy żeby można było wrócić z powrotem do punktu startu

Do wyboru mamy kilkanaście pętli powiązanych z rowerowym Szlakiem Odry   wszystkie związane są z istniejącą na tym terenie formą ochrony przyrody.

Można też przyjechać do naszych punktów przyjaznych rowerzystą https://szlakodry.pl/cat/rowery/  jak w Ekomuzeum Osada Rybacka, i wynająć rower na miejscu korzystając z uroków miejsc będących zarazem atrakcjami samymi w sobie !!

Uwaga !!

Dla większych grup (do 34 osób ), które chcą przyjechać  autokarem mamy lokalną usługę przewozu rowerów na  specjalistycznej przyczepie !!

Przyczepa na rowery zawieszane w pionie

Przyczepa na rowery