Odra pod Brzegiem Dolnym – foto K. Konieczny

Pętla Odrzańska – Przez Wysoczyznę

Rozpoczynamy od spotkania z Bogiem Odry Viadrusem, którego posąg zdobi nadodrzański taras Pałacu  w Brzegu Dolnym, tworzący wraz z założeniem parkowym imponujący kompleks rekreacyjny. I co jest ważne dla nadodrzańskich wypraw to do Brzegu Dolnego możemy dotrzeć pociągiem relacji Wrocław – Zielona Góra zwanym “odrzanką”

Zanim wyruszymy malowniczą trasą wśród leśnych ostępów Wysoczyzny Rościsławickiej przemierzamy dolinę Odry napotykając próg wodny ze śluzą i elektrownią w Wałach, przy którym  ośrodek rekreacyjny z miejscem na biwak.  Zjeżdżając ze Szlaku Odry od razu trafiamy na Jodłowy Młyn, w którym możemy oglądać zabytki dziedzictwa kulturowego, zebrane w jednym miejscu dawne przedmioty gospodarstwa domowego.  Oddalając się od Odry rowerem spotykamy się z urozmaiconą rzeźbą krajobrazu składającą się na liczne sandrowe wzgórza i wąwozy zalesione drzewami iglastymi, dominującą sosną, świerkiem oraz na niewielkim skrawku jodły objętej rezerwatem Jodłowice. Jednostajnie łagodne podjazdy i zjazdy urozmaicają, krótkie ale intensywne wzniesienia o różnorodnej nawierzchni, począwszy od piaszczystych i gruntowych dróg przez szutrowe i asfaltowe drogi dojazdowe. Ich przebieg ukazuje nam niezwykły klimat obszaru w stylu slow- łęg umożliwiając  zapoznanie się z dziedzictwem regionu oraz spotkanie ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Posąg Boga Odry – Viadrusa

Mapa z trasami pozwoli zaplanować  wycieczkę i wybrać sobie najbardziej optymalną pętlę do przejechania rowerem .

Przystanek 1 – 286 km Pałac w Brzegu Dolnym 

Naszą wyprawę zaczynamy od Pałacu a właściwie kompleksu pałacowo – parkowego leżącego nad samą Odrą, do którego przylega dawna przeprawa promowa. Z ogrodowego tarasu spogląda na Odrę patron rzeki – Bóg Odry – Viadrus. Dalej wybierzmy się, prowadzeni tablicami dendrologicznej ścieżki przyrodniczej, do dolnobrzeskiego parku – jednego z pierwszych i najbardziej znanych parków sentymentalnych Śląska. Dziś możemy tu podziwiać wiekowe dęby, lipy, buki, topole, kasztanowce, często będące pomnikami przyrody. Ruszamy asfaltową ścieżką w kierunku mostu kolejowego a za nim dalej do progu wodnego i elektrowni wodnej przy której powstał ośrodek wypoczynkowy z biwakami i rekreacyjnym otoczeniem. Natomiast za wałami rozlewają się wody Odry spiętrzone zaporą wodną a powstałe wyspy zasiedliły gatunki charakterystyczne dla przyrody jeziornej.

Przystanek 2 – 279 km – Rozlewiska Odry

Przed nami  zbiornik zalewowy w Wałach Śląskich. Obejmuje skanalizowany odcinek Odry powstały w wyniku powstania zapory z największą na Odrze elektrownią wodną. Szczególnie polecany podczas letnich i jesiennych wędrówek ptaków siewkowatych, zwłaszcza przy niskich stanach wód, kiedy to odkryte są muliste plaże. W zalewie spotkać można ogromne sumy, niezliczone ławice leszczy i krąpi. Trzcinowiska zamieszkują wąsatki, trzciniaki, wodniki oraz gęgawy i bąki wyróżniające się gamą dźwięków związanych z wyspami powstałymi w związku z budową progu na Odrze składającego się z najdłuższej na Odrze śluzy. W Wałach Śląskich znajduje się przystań żeglarska oraz kąpielisko z miejscem biwakowym.

Awanport Śluzy Brzeg Dolny

Przystanek 3 – Jodłowy Młyn 

Zagroda Edukacyjna w Starym Dworze znajdująca się w restaurowanym młynie wodnym, posadowionym w budynku z połowy XIX w. Młyn posiada oryginalne wyposażenie mielące mąkę jeszcze  do 1953 r. Młyn wraz z wyposażeniem i prezentowanymi zbiorami z pewnością stanowi dodatkową atrakcję turystyczną na Szlaku Odry, jest to niezwykłe miejsce, posiadające ogromny potencjał edukacyjny, dodatkowo trafiły tu maszyny rolnicze i inne eksponaty z życia dawnej wsi oraz zanikającej techniki. Inne atrakcje to: izba z przełomu XIX i XX w., dawna klasa szkolna, pojazdy PRL i wiele przedmiotów, które dzisiaj są eksponatami, a jeszcze nie tak dawno były w powszechnym użyciu.

Oryginalne wnętrze młyna

Przystanek 4 – Rezerwat Jodłowice

Wjeżdżając do “obornickich lasów” napotykamy na znaki prowadzące do Rezerwatu „Jodłowice” – położony
na północny wschód od Jodłowic, na granicy gmin Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie, o powierzchni 9,36 ha; Jest to reszta
pierwotnej puszczy nizinnej o okazałym, mieszanym drzewostanie z udziałem jodły pospolitej. Dalejwspinamy się po piaskach Wysoczyzny do miejscowości Bagno z zachowanym kompleksem pałacowo – parkowym, ale najciekawszym miejscem poznawczym jest tajemnicze średniowieczne grodzisko otoczone fosą.

Grodzisko w okolicach Bagna

Przystanek 5 – Zagroda Edukacyjna “Pasieka Godzięcin”

Pasieka Pana Henryka jest produkcyjna pasieką wędrowną z nowoczesną pracownią. Na terenie pasieki pszczelarskiej znajduje się ścieżka pszczelarska z różnymi typami uli: kłodami, słomianymi, figuralnymi, współczesnymi, gniazdami pszczół murarek, ulicami trzmieli, oszklonymi ulicami demonstracyjnymi, ulami do inhalacji z podsłuchem, ulami weselnymi oraz roślinami pyłko i miododajnymi. Właściciele chętnie prowadzą edukację w celu popularyzacji pszczelarstwa i produktów pszczelich oraz znaczenia owadów zapylających. Stale zwiększają populacje murarki ogrodowej przez budowę gniazd z trzciny pospolitej i gliny, trzmieli przez budowę ulików, pszczelinek i  złotolitek przez budowę fragment szachulca. Popularyzują pszczelarstwo przez hodowlę matek pszczelich oraz promocję produktów pszczelich – pokazy pozyskiwania miodu i degustacje.  Mają duży repertuar miodów co wynika z tego, że ustawiają ule na terenie urozmaiconych i różnorodnych lasów łęgowych, czy obszarach natury 2000 jak Dolina Łachy

Zagroda edukacyjna zaprasza po wcześniejszym umówieniu się !

Kościół w Godzięcinie

Przystanek 6 – Radecz 

Ciekawa miejscowość pod względem przyrodniczym i kulturowym miejsce wraz ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, na trasie której znajdują się trzy dęby pomnikowe oraz pomnik przyrody – głaz narzutowy. Na trasie ścieżki tablice informacyjne oraz kierunkowe, ławki, stoły, płotki przy dębach pomnikowych. Żeby lepiej poznać wieś możecie skorzystać z przygotowanego questa – wyprawy dla odkrywców. Wyprawę należy rozpocząć przed wejściem do świetlicy wiejskiej, która znajduje się przy głównej drodze w centrum miejscowości.