Zamek Rycerski na Szlaku Odry w Prochowicach

Zamek Rycerski w Prochowicach na trasie Szlaku Odry

Przystanek Prochowice dzięki swojemu położeniu nad Kaczawą w niedalekiej odległości od Legnicy i wodnym połączeniu przez Kaczawę ze Szlakiem Odry stanowi wrota do Krainy Łęgów Odrzańskich. Posiada doskonałe warunki do uprawiania turystyki kajakowej i rowerowej.

W Prochowicach łączą się dwa Szlaki Kajakowy i Rowerowy. Z Legnicy kajakiem możemy dopłynąć Szlakiem Kaczawy do Odry i dalej Szlakiem Odry do Ścinawy. Natomiast Rowerowym Szlakiem Odry wzdłuż lasów łęgowych dojedziemy popularną ostatnio nowo utworzoną i utwardzoną ścieżką szutrową po nowych wałach do Lubiąża. Przeprawiając się na drugą stronę Odry mostem, którym dawniej prowadziła linia kolejowa do Malczyc. Drugim kierunkiem wyprawy rowerowej  jest Ścinawa i tu mamy do wyboru dwie trasy – Rowerowym Szlakiem Odry po wałach przeciwopowodziowych wzdłuż Odry lub trasą dawnej linii kolejowej (uwaga na razie tylko w połowie wykonana )

Prochowice z zamkiem rycerskim, zabytkowym parkiem otoczonym młynówką, na której okazjonalnie pływają kajaki to przystanek Slowłęg Krainy Łęgów Odrzańskich. Jest to miejsce, w których po codziennej gonitwie i natłoku myśli możemy zwolnić, odpocząć, skupić się na tym co dla nas ważne a wszystko po to żeby podjąć samodzielnie ważne dla siebie i bliskich decyzje. Dla innych to wolniejszy tryb życia w otoczeniu i zgodzie z przyrodą.

Do odwiedzenia parku zapraszamy rodziny z małymi dziećmi gdyż na dużej koszonej regularnie polanie można rozbić biwak oraz nauczyć latorośl jeździć na rowerze, po utwardzonych alejach parkowych. Dla starszych dzieci i dorosłych wytyczono przyrodniczą ścieżkę edukacyjną ukazującą bogatą bioróżnorodność parku. Na młynówce i Kaczawie można zaobserwować budowle i urządzenia hydrotechniczne. Jaz Prochowice na Kaczawie piętrzy wodę dla dwóch elektrowni wodnych funkcjonujących na młynówce, co jest dużą rzadkością w naszych realiach i wpływa na charakter miasteczka.

Rowerowy Szlak Odry

Ścieżka rowerowa Ścinawa – Prochowice

Zwiedzanie zamku możliwe jest po telefonicznym umówieniu się z przewodnikiem pracującym w POKiS Prochowice a także w trakcie trwania plenerowych imprez regularnie organizowanych na terenie zabytkowego parku.

Okolice ujścia Kaczawy obfitują w zbiorowiska leśne. Znajduje się tu duży, liczący około 80 ha rezerwat „Łęg Korea” utworzony dla ochrony skupiska wiązowo – jesionowego i grądu. Jest to teren lęgowy licznych ptaków, m.in. kani rudej i czarnej, trzmielojada i dzięcioła zielonosiwego. Spotkamy tu kilka chronionych gatunków roślin, np. śnieżyczkę przebiśnieg, a spośród zwierząt – bobry, zimorodki i orły bieliki.

Ujście Kaczawy do Odry

Ujście Kaczawy – Łęg Korea

Jak dojechać do Prochowic ?

Prochowice wyróżniają się wśród Przystanków Szlaku Odry swoim dostępem do autobusowej komunikacji zbiorowej z Legnicy. Posiada również połączenie drogą wodną z Ścinawą poprzez szlak Kaczawy i Szlak Odry, co wpływa na wyjątkowość i niezwykłość Krainy Łęgów Odrzańskich na tle innych regionów.
Z uwagi na znajdującą się w pętlę autobusową, Prochowice jest częścią ofert:
Kolej na Kajaki Jest to propozycja dla podróżników!!
Ofertą podróżowania na spływy kajakowe, rajdy rowerowe Szlakiem Odry z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej, w tym linii kolejowych, autobusowych i przesiadania się na kajaki lub rowery w Węzłach Odrzańskich.

Oferta kajakowa na Szlaku Odry

 

Gdzie zatrzymać się na posiłek i nocleg w Prochowicach?

Prochowice posiadają bardzo słabo rozwiniętą bazę noclegową. Jedynym punktem oferującym noclegi jest Zajazd u Beatki i Wioletki oddalony od Prochowic w kierunku na Kawice, natomiast dla osób lubiących surviwalowe wyprawy  kajakiem proponujemy pole namiotowe na terenie basenu miejskiego z dostępem do toalet i natrysków.

Natomiast gastronomię zapewnia wspomniany wcześniej zajazd oraz modne ostatnio Foodtrucki parkujące w okolicach galerii Stara Garbarnia.

Spływ kajakowy z Legnicy czy do Ścinawy?

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych Prochowic oprócz zabytkowego parku są w ostatnim czasie spływy kajakowe Szlakiem Kaczawy. Spływy są organizowane na dwóch trasach:

–  z Legnicy do Prochowic – start na ul. piątnickiej tuż przed ujściem rzeki Czarnej Wody do Kaczawy przy moście drogowym a zakończenie przed dużym progiem wodnym na Kaczawie, jazem Prochowice piętrzącym wodę dla młynówki zasilającej dwie elektrownie wodne.

– Prochowice do Ścinawy – start za jazem na wysokości zabytkowego parku jeszcze na Kaczawie. Po ok. 6 km dopływamy do ujścia do Odry i dalej płyniemy do Ścinawy drogą wodną.

Bardzo popularne szczególnie wśród legniczan i prochowiczan spływy Kaczawą i Odrą z Prochowic z uwagi na zróżnicowane odcinki Kaczawą i Odrą.

Zanim jednak wyruszysz w podróż pamiętaj żeby najpierw zamówić kajaki na spływ w wypożyczalni np. www.meander.turystyka.pl To od nich uzyskacie szczegółowe informacje o tym jak przygotować się na spływ oraz o zasadach bezpieczeństwa na wodzie.

Kajaki na Szlaku Odry

Kajaki w Porcie Ścinawa

Edukacja regionalna

Dla celów edukacyjnych w zrewitalizowanym parku funkcjonuje ścieżka przyrodnicza mającym wiele walorów przyrodniczo kulturowych i stanowi ważny element panoramy miejscowości otoczonej Kaczawą i Młynówką okalającej zamek rycerski.

Przyrodnicze wycieczki edukacyjne w łęgi odrzańskie okolic Prochowic organizuje Fundacja Edusilesia, która posiada wiele ciekawych materiałów edukacyjnych, lekcji w przyrodzie i publikacje oraz wydawnictwa jak “EDUKACJA REGIONALNA W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” dostępne na w Krainie Łęgów Odrzańskich 

Edukacja w Krainie Łęgów Odrzańskich

Lekcje w przyrodzie – edukacja ekologiczna

Jednym z najciekawszych terenów na wyprawy z Prochowic jest rezerwat Łęg Korea, leżącym
na lewym brzegu, między Odrą, Kaczawą (właśnie tu uchodzącą do Odry), starorzeczem Odry a niewielkim ciekiem Bobrkiem znajduje się ptasie eldorado – Łęg Korea. W tutejszym nadrzecznym lesie łęgowym gnieździ się aż 61 gatunków ptaków. Nie ma takiego drugiego lasu na całym Dolnym Śląsku! Naturalny charakter lasu, obecność zamierających konarów i pni drzew daje mieszkanie wielu ptakom: dziuplakom, z rzadką muchołówką białoszyją na czele. Różnorodnością gatunków nie ustępuje ptakom dendroflora, bowiem rosną tu aż 52 gatunki drzew i krzewów, w tym ginące wiązy. Nie dziwi zatem fakt, że obszar ten objęto ochroną w postaci rezerwatu przyrody Łęg Korea, o powierzchni bez mała 80 ha. Łęg Korea to obszar raczej niedostępny, nie tylko ze względu na rezerwatową ochronę, ale także niemal puszczański charakter.

Rajdy Rowerowe

Prochowice są położone na trasie lewobrzeżnego (141 km) Rowerowego Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich, który znajduje się po środku Szlaku i posiada bliskie położenie z Legnicą oraz duży potencjał z uwagi na nowo powstające trasy po wałach odrzańskich i dawnymi liniami kolejowymi.

Ścieżki szutrowe - rowerowym szlakiem Odry

Rowerowy Szlak Odry

Wyprawa rowerowym Szlakiem Odry po ścieżce wytyczonej nowymi wałami z Prochowic do Lubiąża doprowadzi was do najlepszej na Dolnym Śląsku zupy borowikowej z własnym makaronem, którą podają w Karczmie Cysterskiej. Trasę polecamy dla rodzin i jest doskonała jako wyprawa na cały dzień. Informacje o trasie:

– Start z parkingu Starej Garbarni w Prochowicach. Warto przyjechać po parku Prochowice i zwiedzić Zamek Rycerski udostępniony po umówieniu się z przewodnikiem z POKiS-u. Długość trasy: 14 km w jedną stronę. Przystanek Lubiąż a w nim zwiedzanie Klasztoru i posiłek w Karczmie.
– Powrót do Prochowic tą samą trasą przyprawiając się przez Odrę mostem. Zaraz za mostem zatrzymaj się koniecznie w lesie łęgowym Krainy Łęgów Odrzańskich.

 

Z historii Prochowic

Tereny dzisiejszej gminy Prochowice, będąc częścią Śląska początkowo należały do państwa czeskiego. Około 990 roku zostały włączone do wczesnopiastowskiego państwa księcia polskiego Mieszka I. Od 1138 roku, w ramach Polski, znajdowały się w jednej z dziedzicznych dzielnic senioralnych. W efekcie dalszego podziału ziem śląskich pomiędzy potomków Władysława II Wygnańca okolice Prochowic znajdowały się w granicach trzech księstw: głogowskiego, legnickiego i wrocławskiego, będąc w gestii książąt legnickich. Najstarsze wiadomości o Prochowicach pochodzą z XIII wieku. W tym czasie powstała osada o charakterze miejskim w rozwidleniu szlaków komunikacyjnych biegnących z Wrocławia do Głogowa i Zgorzelca. Wczesnośredniowieczna osada posiadała już w 1217 roku kościół. Jej właścicielem był palatyn Legnicy – Iko. Prawa miejskie Prochowice otrzymały w 1280 roku, potwierdzone przez Bolka I Świdnickiego w 1293 roku. Miasto rozwijało sie jako ośrodek rolniczy i rzemieślniczy. Na przełomie XIII i XIV wieku na lewym brzegu Kaczawy powstał tutaj murowany zamek posiadający warowna wieżę i budynek mieszkalny. Po rozpadzie monarchii Henryków Śląskich, w wyniku postępującego rozdrobnienia dzielnicowego, Księstwo Legnickie podobnie jak cały Śląsk przechodziło w strefę wpływów czeskich, a od 1348 roku stało sie formalnie częścią państwa czeskiego. Miasto Prochowice i zamek w ciągu wieków często zmieniały właścicieli. Po śmierci Ika, palatyna legnickiego, Prochowice przeszły w ręce jego syna Mirona, który z kolei przekazał je synowi Stefanowi – dworzaninowi książąt legnickich. W 1383 roku kasztelan Piotr z Prochowic sprzedał miejscowość księciu legnickiemu Ruprechtowi, ten zaś w 1400 roku przekazał dobra Zedlitzom, a ci następnie Opersdorfom. Prochowice podobnie jak inne śląskie miejscowości przechodziły w dziejach różne koleje losu. W XIV wieku były miasteczkiem dość zamożnym. W 1374 roku uzyskały monopol handlu solą w swoim okręgu i zachowały go aż do 1814 roku. W mieście powstały liczne budowle. W 1424 roku wzmiankowany jest ratusz miejski, a dwa lata późnej zbudowano murowany kościół parafialny św. Andrzeja. Miasto znacznie ucierpiało w czasie wojen husyckich. Domy oraz kościoły zostały splądrowane i spalone. Wskutek tego w latach 1430 – 1450 Prochowice obwarowano murami obronnymi. Po śmierci Jagiellona Ludwika I w 1526 roku, na mocy wcześniejszych ustaleń pomiędzy królem Polski Zygmuntem I i cesarzem Austrii Maksymilianem I, Czechy wraz ze Śląskiem przeszły pod panowanie austriackich Habsburgów. W XVI i XVII wieku zamek był rezydencja książęcą. Po wygaśnięciu linii Piastów legnicko – brzeskich w 1675 roku, zamek i okolice stanowiły dobra austriackie. Wojna 30-letnia (1618 – 1648), a w szczególności pożary w latach 1642 – 1649 zniszczyły dużą cześć miasta. W 1658 roku trwająca prawie miesiąc epidemia cholery zdziesiątkowała mieszkańców. W 1742 roku po pokoju wrocławskim Śląsk został włączony do Królestwa Pruskiego. W skład państwa niemieckiego – od Cesarstwa Niemieckiego poprzez Republikę Weimarska, po Trzecią Rzesze – Prochowice wchodziły do 1945 roku. W XVIII wieku miasteczko zaczyna sie odradzać i rozwijać. Świadczą o tym budowle oraz rosnąca liczba mieszkańców. Przebudowano ratusz i wiele kamieniczek, a w 1784 roku zbudowano pierwsze wodociągi. Rozwój miasta przyhamował okres wojen napoleońskich. Kroniki zanotowały, że w latach 1806 – 1808 przemaszerowało przez miasto około 75 tysięcy żołnierzy, a w 1813 roku stacjonowało ich prawie 10 tysięcy. Na potrzeby wojska przygotowano ponad tysiąc baraków. W tym czasie także zburzono mury miejskie. Na przełomie XIX i XX wieku następuje rozwój gospodarczy Prochowic. W 1898 roku uruchomiono linie kolejowa do Legnicy i Ścinawy. W 1906 roku zbudowano elektrownie. Powstawały również liczne zakłady przemysłowe. W 1910 roku działały tutaj dwa browary, dwie gorzelnie, cegielnia, fabryka konserw, dwie garbarnie oraz szereg warsztatów rzemieślniczych. Ponadto funkcjonowały liczne hotele, kawiarnie i gospody. W ramach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej od 1945 do 1975 roku gmina Prochowice wchodziła w skład województwa wrocławskiego. Zaraz po wojnie zmodernizowano i uruchomiono miejscowe zakłady przemysłowe. Rozwijał sie tutaj głównie przemysł skórzany i rolno – spożywczy. Powstawały nowe obiekty użyteczności publicznej, pawilony handlowe, itp. Reforma administracyjna przeprowadzona w 1975 roku spowodowała, że gmina w latach 1975 – 998 wchodziła w skład województwa legnickiego. Natomiast reforma administracyjna dokonana już w ramach III Rzeczpospolitej 1 stycznia 1999 roku spowodowała, że gmina Prochowice znajduje się na terytorium zintegrowanego Dolnego Śląska – województwo dolnośląskie, powiat legnicki.
Źródło: www.prochowice.mserwer.pl