Łęgi okolic Dziewina – fot. Krzysztof Konieczny

Pętla Odrzańska – Równiną Lubińską

Dwa oblicza wyprawy rowerowej trasą pętli odrzańskiej poprowadzonej zarówno nieczynną  linią kolejową przez otartą równinę jak i wałami odrzańskimi, z których doskonale widać łęgowy krajobraz Doliny Odry na czele z niezwykłym rezerwatem Łęg Korea.

Niezwykłość trasy rowerowej  dopełniają dwa miejsca startu doskonałe na rozpoczęcie wyprawy rowerowej.  Należą do nich Port Ścinawa znajdujący się na 332 km rzeki skąd wyruszają rejsy po Odrze oraz unikatowy położony nad Kaczawą zabytkowy park przy Zamku Rycerskim w Prochowicach.  Poruszając się rowerem Równiną Lubińską czy doliną spotykamy wiele osobliwości przyrodniczych objętych różnymi formami ochrony jak użytki ekologiczne pod Mierzowicami, rezerwat Brekinia czy jedna z najpiękniejszych wsi, czyli położony na wysokiej skarpie Dziewin, u podnóża którego wokół starorzeczy ścieżka edukacyjna „Łęgi okolic Dziewina”. Warto zarezerwować sobie czas na zwiedzanie zachowanych schronów linii obronnej „Oderstellung”, wtopionych w krajobraz Łęgów Odrzańskich. Przebieg ścieżek ukazuje nam niezwykły klimat obszaru w klimacie slow- łęg oraz prowadzi na spotkanie z twórczością lokalnych artystów w Galerii Dziewin, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Mapa Pętli Równiną Lubińską

Przystanek 1 – 332 km Port Ścinawa

Port Ścinawa z pięknym widokiem na zabytkowy most z dwoma blokhauzami, które wraz z niezniszczonymi schronami i bunkrami o numerach   193, 194, 195, 197  i stanowiskiem strzelniczym w podpiwniczeniu budynku gospodarczego pełniącego onegdaj funkcję postojową dla koni,  są świadkami  czasów militarnego znaczenia Ścinawy i stanowią część linii obronnej “Oderstellung” (pozycja Odry ). Zatoka portowa ma ważne znaczenie dla żeglugi śródlądowej i turystycznego zagospodarowania Odry, to z tutaj cumuje drewniana szkuta skąd możesz wybrać się w rejsy w kierunku Lubiąża lub w kierunku Chobieni i odbywają się spływy kajakowe. Ostatnio zatoka ma też znaczenie przyrodnicze z uwagi na zasiedlenie się to Kotewki Orzech Wodny – rośliny chronionej stanowiącej roślinny symbol łęgów odrzańskich opisanej dokładniej w artykule Krzysztofa Koniecznego Wody Łan – na łamach Biuletynu Odrzańskiego   Ścinawa to miejscowość przyjazna turyście o stosunkowo dużym nagromadzeniu lokalnych producentów z Przetwórnią Ścinawa na czele i usług turystycznych z doskonałym dla strudzonych wędrowców schroniskiem Pałacyk

Widok ze ścieżki w głąb Użytku Ekologicznego

Przystanek 2 – Użytek  Ekologiczny
„Korytarz Ekologiczny Mierzowice” – użytek o powierzchni 155 ha. Chroni kompleks grądu, łęgu jesionowo-olszowego, olsu porzeczkowego i podmokłych łąk. Rosną tu: kosaciec syberyjski, pełnik europejski, storczyk szerokolistny. Tuż za Wielowsią wjeżdżamy w magiczny podmokły las, rzucający chłodny cień na asfaltową ścieżkę poprowadzoną dawną linią kolejową, która prowadzi ze Ścinawy do Prochowic.

Przystanek 3 – Rezerwat Brekinia 

Tuż przy drodze – Rezerwat Brekinia

„Brekinia” – rezerwat o powierzchni 2,28 ha, utworzony w 1993 roku. Leży kilkaset metrów na południe od Mierzowic w gminie Prochowice. Chroni grąd ze stanowiskiem jarzębu brekinii. Z rzadszych roślin występuje tu groszek czerniejący. Żeby dotrzeć do niego należy zjechać z trasy dawnej linii kolejowej i przejechać Mierzowice by dotrzeć do rezerwatu oznakowanego tablicą informacyjną

 

Przystanek 4 – Zamek Prochowice nad Kaczawą

Rycerski Zamek otoczony zabytkowym parkiem, przez który przelewają się wody Kaczawy, to doskonałe miejscówka na krótki lub długi odpoczynek w formie biwaku. Przygotowane są tu dwa miejsca do odpoczynku – w cieniu drzew drewniana wiata z widokiem na zamek  od wschodniej strony oraz bardzo duża polana od strony zachodniej czyli Jazu Prochowice. Duża polana otoczona dużymi drzewami z często koszonym trawnikiem to doskonałe miejsce na odpoczynek na kocach, nawet gdy odbywają się tu imprezy gminne znajdziecie miejsce na odpoczynek w zaciszu. Sam zamek można zwiedzić po wcześniejszym umówieniu się z Panem Jankiem z POKiS-u. Nowością są tu organizowane degustacje win z przystawkami przez miejscową firmę RIVA.

Przystanek 5 – 317 km Rezerwat “Łęg Korea” 

Pomiędzy Odrą, ujściem Kaczawy, starorzeczem Odry a niewielkim ciekiem Bobrkiem znajduje się ptasie eldorado – Łęg Korea. W tutejszym nadrzecznym lesie łęgowym gnieździ się aż 61 gatunków ptaków. Nie ma takiego drugiego lasu na całym Dolnym Śląsku! Naturalny charakter lasu, obecność zamierających konarów i pni drzew daje mieszkanie wielu ptakom: dziuplakom, z rzadką muchołówką białoszyją na czele. Różnorodnością gatunków nie ustępuje ptakom dendroflora, bowiem rosną tu aż 52 gatunki drzew i krzewów, w tym ginące wiązy. Nie dziwi zatem fakt, że obszar ten objęto ochroną w postaci rezerwatu przyrody Łęg Korea, o powierzchni bez mała 80 ha. Łęg Korea to obszar raczej niedostępny, nie tylko ze względu na rezerwatową ochronę, ale także niemal puszczański charakter.

„Łęg Korea” – rezerwat o powierzchni 79,29 ha, utworzony w 2001 roku. Położony jest w gminach Ścinawa i Prochowice u ujścia Kaczawy do Odry. Chroni kompleks łęgu jesionowo-wiązowego i grądu z bogatą ornitofauną. Gnieździ się tu około 70 ptaków, m.in.: dzięcioł średni, kania ruda, muchołówka białoszyja, nurogęś, trzmielojad. Rzadką florę reprezentują: gnieźnik leśny, kosaciec syberyjski, śnieżyczka przebiśnieg.

Źródło „Łęgi Odrzańskie. Dziedzictwo przyrodnicze Doliny rzeki Odry”; G. Bobrowicz, K. Konieczny; Fundacja EduSilesia, Lubiąż 2018

Ujście Kaczawy do Odry

Ujście Kaczawy – Łęg Korea

Przystanek 6 – 319 km Przystań Chrobrego

Okrążamy rezerwat żeby dostać się na wały odrzańskie prowadzące utwardzonym szutrem, aż do Dziewina.  Na wysokości tego „kilometra”, na skarpie przy samej  Odrze , na jej lewym brzegu znajduje się dom z zabudowaniami. Zdarza się nam stąd wodować kajaki na trasie do Ścinawy , w tym z usługą Rower&Kajak. Można stąd odbyć interesującą przyrodniczą eskapadę – na południe brzegiem starorzeczy, aż do Grzybowa. Tamy i rozlewiska bobrowe, salwinia, żuraw i bekas – to tylko niektóre osobliwości do wypatrzenia właśnie tutaj. W pobliskim Zaborowie, obok kościoła Wniebowzięcia NMP, z cudnym drewnianym tryptykiem z ok. 1520 r. w ołtarzu, warto zajrzeć do romantycznego parku. Przy ruinach barokowego pałacu rosną ogromne okazy platana i topoli białej. Odbicie od głównego szlaku potrwa ok 2 godzin, więc jak nie masz zbyt dużo czasu koniecznie zostaw sobie go na wizytę w Dziewinie !

Przystanek 6 –  327 km Galeria i Łęgi Okolic Dziewina 

Twórczość lokalnych artystów skupionych wokół wieloletnich plenerów artystycznych w Dziewinie i działalności Małżeństwa Joanny i Mariusza Mostowskich można oglądać w Galerii Dziewin, oferującej również zajęcia edukacyjne skupione wokół Ekomuzeum Osada Rybacka i ścieżki pieszej Łęgi Okolic Dziewina

Od jakiegoś czasu ofertę edukacyjną tworzy Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z zajęciami chemicznymi i badaniem wody dla uczniów i terenowymi zajęciami przyrodniczymi. Zajęcia kształtują postawy proekologiczne uczniów wobec środowiska przyrodniczego.