Łęgi okolic Dziewina – fot. Krzysztof Konieczny

Dwa oblicza wyprawy rowerowej trasą pętli odrzańskiej poprowadzonej zarówno nieczynną  linią kolejową przez otartą równinę jak i wałami odrzańskimi, z których doskonale widać łęgowy krajobraz Doliny Odry na czele z niezwykłym rezerwatem Łęg Korea. Niezwykłość trasy rowerowej  dopełniają dwa miejsca startu doskonałe na rozpoczęcie wyprawy rowerowej.  Należą do nich Port Ścinawa znajdujący się na 332 km rzeki skąd wyruszają rejsy po Odrze oraz unikatowy położony nad Kaczawą zabytkowy park przy Zamku Rycerskim w Prochowicach.  Poruszając się rowerem Równiną Lubińską czy doliną spotykamy wiele osobliwości przyrodniczych objętych różnymi formami ochrony jak użytki ekologiczne pod Mierzowicami, rezerwat Brekinia czy jedna z najpiękniejszych wsi, czyli położony na wysokiej skarpie Dziewin, u podnóża którego wokół starorzeczy ścieżka edukacyjna „Łęgi okolic Dziewina”. Warto zarezerwować sobie czas na zwiedzanie zachowanych schronów linii obronnej „Oderstellung”, wtopionych w krajobraz Łęgów Odrzańskich. Przebieg ścieżek ukazuje nam niezwykły klimat obszaru w klimacie slow- łęg oraz prowadzi na spotkanie z twórczością lokalnych artystów w Galerii Dziewin, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Mapa Pętli Równiną Lubińską