Biwak w Budkowie

Ścieżkę w formie pętli o długości 3 km wytyczono przy ujściu nizinnej rzeki Jezierzycy do Odry, 1 km na zachód od wsi Budków. Jej temat przewodni to ujście nizinnej rzeki oraz starorzecza Odry. Ścieżka godna polecenia wiosną.

Do początku ścieżki można dojechać z Wołowa w kierunku Krzelowa, początkowo drogą nr 338 i 334, w Gryżycach należy skręcić w lewo w kierunku wsi Budków.

Najlepiej jednak dotrzeć tu rowerem trasą rowerowego Szlaku Odry, poprowadzonej prawym brzegiem Odry  prawym brzegiem Odry do czego gorąco zachęcamy. Zatrzymać się na dłużej tuż za Budkowem, na terenie przygotowanego dla turystów miejsca biwakowego biwakowego to doskonałe miejsce na weekendowy piknik z rodziną i krótki rejs szkutą z portu Ścinawa

Rejs Odrą – Szkuta przy brzegu

Ścieżka jest zamkniętą pętlą o kształcie trapezu z początkiem i końcem na wale w rejonie wsi Budków. Wchodząc na nadrzeczny wał przeciwpowodziowy, ukazuje się nam panorama terenu zalewowego rzeki Odry, przecięta wstęgą meandrującej, nizinnej rzeki – Jezierzycy, którą sporadycznie z początkiem maja organizowane są spływy kajakowe organizowane przez lokalne przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo turystyczne . Początkowo ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki, na krótko przerywając niewielki grąd odrzański. Dochodząc do ujścia kierujemy się na prawo, na starorzecza Odry. Dalej trasa biegnie podmokłą łąką, przeciętą rowem melioracyjnym, wzdłuż którego dochodzi do wału.  Dalej idąc wałem, dochodzimy do punktu wyjścia.

Ujście Jezierzycy do Odry

Przystanki tematyczne

  1. Meander nizinnej rzeki. Silnie meandrująca nizinna rzeka, płynąca w oprawie zwartych zarośli wierzbowych. Miejscami grząskie przybrzeża porasta tatarak, kosaciec, manna oraz zespoły roślinne z dominującą mozgą trzcinowatą. W samej rzece rozwijają się skupiska roślinności o liściach pływających z przewodnim grążelem żółtym. Poniżej rozpościerają się łany wywłócznika i występującej wyspowo rdestnicy. Bujna wegetacja roślinna sprzyja rozwojowi wielu gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Spotykamy tu m.in. larwy chruścików, jętek, ważek, ochotek. Bogactwo bazy pokarmowej przyciąga wiele gatunków ryb, wśród których dominuje leszcz. Z innych charakterystycznych gatunków występują typowi przedstawiciele dużych rzek: płoć, krąp, jaź, jelec. Spotkamy również dużego karpia, a z drapieżników – szczupaka, bolenia, sandacza, miętusa oraz coraz częściej poławianą troć.
  1. Nadodrzański grąd. Idąc w kierunku ujścia, mijamy las grądowy. W drzewostanie dominuje dąb, w domieszce – grab i lipa. W warstwie podszytu przeważają głogi. W wiosennym runie spotykamy zawilca gajowego, złoć żółtą, miodunkę ćmą, śnieżyczkę przebiśnieg. Lasy te charakteryzują się bogatą awifauną, wśród której na uwagę zasługują: dzięcioł średni, muchołówka żałobna i białoszyja. Wiosną w lasach grądowych słychać bębnienie dzięciołów i dzwonienie kowalików.
  1. Ujście rzeki. Dochodzimy do ujścia rzeki. Rozciąga się stąd wspaniały widok na przeciwległy brzeg rzeki Odry, porośnięty młodnikami sosnowymi, poprzecinanymi wstęgami łąk i pól uprawnych. Częste wylewy nanoszą tu żyzne namuły rzeczne, na których rozwijają się łęgi topolowo-wierzbowe. Interesujące są również przestoje wiekowych dębów, z których wiosną słychać nawoływania puszczyków. Zobaczymy tu, na starych topolach, ślady żerowania bobrów. Bogactwo ichtiofauny przyciąga liczne rybożerne ptaki – kormorana, czaplę siwą, kanię czarną i rudą, rybołowa. W okresie zimowym teren ten staje się idealnym zimowiskiem dla krzyżówek, traczy, gągołów oraz polującego na wodne ptactwo bielika. Spotkać tu również możemy stada łabędzi niemych i krzykliwych. Jest to doskonałe miejsce na prowadzenie nasłuchów i podglądanie przyrody zgodnie z ideą dźwiękowego Szlaku Odry

Wzmacniacze dźwięków

  1. Starorzecza. Ciągnący się pas drobnych starorzeczy, będących w trakcie zarastania, lecz mający okresowy kontakt z rzeką, jest naturalnym tarliskiem dla szczupaka, sandacza i płoci. Jest również ważnym zbiornikiem dla godujących płazów, takich jak: żaba moczarowa, kumak nizinny i ropucha zielona. Tafla wody pokryta jest w wielu miejscach „plackami” grążela żółtego oraz rogatka sztywnego. Na odrzańskich starorzeczach coraz częściej spotkać można paproć wodną salwinię pływającą oraz pływające rozety kotewki orzecha wodnego, roślin wpisanych do czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem https://szlakodry.pl/przyroda-legow-odrzanskich/ . Spotkamy tu czaplę siwą i kormorana, a w czasie wiosenno-jesiennej wędrówki ptaków tak interesujące gatunki, jak samotnik, kwokacz czy łabędź krzykliwy. W czerwcowe, ciepłe dni wędkowanie umili fletowe zawołanie wilgi. Systematyczne wylewy odnawiają rybostan tych wód, co przyciąga rybożerne ssaki – wydrę i norkę amerykańską.
  1. Łąki zalewowe. Podmokła łąka przecięta zarastającym rowem melioracyjnym, którym rzeka zalewa niżej położone fragmenty lasu i zarośli wierzbowych. Wędrując w kierunku wału, spotykamy żerujące tu bociany białe. Wśród fragmentarycznych łęgów wierzbowo-topolowych usłyszymy dzięcioła zielonego, a wśród wierzbowych witek znajdziemy wiszące, kunsztowne gniazdo remiza. Nietrudno o usłyszenie monotonnego terkotu derkacza. Na uwagę zasługuje licznie występujący łączeń baldaszkowy.
  1. Powrót. Wychodząc na wał, kierujemy się do punktu wyjścia. Po drodze widzimy z prawej strony skraj nadodrzańskich grądów, pośród których błyskają okresowo zalewane „oczka” wodne, po lewej zaś silnie przekształcony teren, poddany zabiegom gospodarczym, na którym porozrzucane są zadrzewienia śródpolne. Takie remizy stwarzają dogodne warunki do życia gatunkom ptaków, których populacja w Europie Zachodniej wyraźnie maleje. Są to gąsiorek, potrzeszcz, trznadel, ortolan. Wędrując wałem, możemy podziwiać rozciągającą się po lewej stronie panoramę Wzgórz Wińskich.

 

Warto w tych okolicach  zostać na dłużej gdyż jest tu coraz więcej ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu, z noclegami w namiotach indiańskich w stylu glamping wioska TIPI  po jazdę konną w stajni gryżyce w stajni Gryżyce

Większe grupy mogą skorzystać z pobliskiego schroniska w Jemielnie  usytuowanego na skraju wzgórz wińskich  a posiadającego na wypożyczeniu kilkadziesiąt rowerów.