Port Ścinawa

Ścieżka ta leży przy północnej części Ścinawy, ma długość 1,8 km w jedną

stronę, prowadzi ze Ścinawy do ujścia rzeki Zimnicy. Jej temat przewodni to: ptaki wodno-błotne na bagnach. Ścieżka szczególnie polecana wiosną. Zawsze warto odwiedzić ją w okresie wylewów Odry, kiedy gromadzą się tu stada wędrownych ptaków.

Ścieżka to doskonała propozycja dla odwiedzających Schronisko Pałacyk w Ścinawie https://szlakodry.pl/item/schronisko-palacyk-w-scinawie/  Aby dotrzeć do początku ścieżki, w Ścinawie kierujemy się na ulicę Chobieńską. Ścieżka rozpoczyna się przy zjeździe z tej ulicy w kierunku oczyszczalni ścieków. Prowadzi skrajem użytku ekologicznego „Ścinawskie Bagna”. Ścieżka zaczyna się jeszcze w obszarze zabudowanym na trasie  rowerowego szlaku Odry. https://szlakodry.pl/lewobrzezny-szlak-odry/. Jej zasadnicza część biegnie w krajobrazie otwartym, a kończy się w lesie przy ujściu Zimnicy do Odry. Ścieżka przechodzi skrajem wysokiej skarpy, z której rozpościera się malowniczy widok na bagna i łąki z panoramą Ścinawy w tle. Ze skarpy można oglądać różne typy roślinności bagiennej, słuchać chórów płazów oraz obserwować lęgowe i przelotne ptaki. Warunki istniejące na ścieżce umożliwiają bliski kontakt z przyrodą bez ingerencji w nią. Ze względu na niedostępność bagien i naturalną barierę w postaci rzeki Zimnicy i Młynówki, powrót możliwy jest jedynie tą samą trasą lub wsłuchać się w jej dźwięki na zasadach i idei dźwiękowego szlaku Odry https://szlakodry.pl/dzwiekowy-szlak-odry/

 

Przystanki tematyczne

Trzcinowiska. Łany szuwaru trzciny pospolitej wyraźnie zaakcentowane w krajobrazie nadodrzańskich błoni. Nad nimi nierzadko zauważyć można krążące błotniaki stawowe. Z wnętrza trzcinowiska usłyszymy nieco hałaśliwy śpiew pospolitego trzcinniczka oraz monotonny trel rzadkiej brzęczki.

Turzycowiska. Rozległe płaty kilku gatunków turzyc. Pośród nich zauważymy górujące i luźniejsze kępy oczeretu jeziornego – rośliny zanikającej w dolinie Odry. Turzycowiska te zamieszkują następujące ptaki: rokitniczka, potrzos, pokląskwa, bekas, czajka, derkacz. Jest to doskonały punkt widokowy na panoramę Ścinawy z dominującą bryłą kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego.

Mannowiska. Silnie podtopiony szuwar manny mielec z oczkami otwartej wody. Są tu wyjątkowo dogodne warunki dla rozrodu płazów, m.in. kumaka nizinnego, żaby wodnej i ropuchy zielonej. Jest to ważne miejsce rozrodu kaczek pływających – krzyżówki, cyranki, płaskonosa, krakwy – oraz krwawodzioba. Na przelotach spotkać tu można takie interesujące gatunki ptaków jak: świstun, samotnik, batalion, brodziec leśny, kwokacz. Na otaczających mannowisko łąkach często żerują bociany białe.

Ujście Zimnicy. Obszar łęgów wierzbowo-topolowych leżących u ujścia rzeki Zimnicy do Odry. Spotkamy tu ginące na niżu Dolnego Śląska topole czarne. Gnieżdżą się tutaj charakterystyczne ptaki łęgów: strumieniówka, wilga, dzięcioł zielony, dzięciołek. Wśród wierzb możemy odnaleźć wiszące gniazdo remiza, a nad Zimnicą spotkamy zimorodka.

Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich

Po przejściu ścieżki warto jeszcze zobaczyć Ujście Zimnicy od strony Odry korzystając z oferty rejsu drewnianą szkutą Łęgowa Dama https://szlakodry.pl/rejsy-szkuta/

Istnieje też możliwość zobaczyć przyrodę ścieżki z kajaka spływając trasą Ścinawa – Chobienia https://szlakodry.pl/petla-scinawsko-chobienska/ bacznie uważając na ujście Zimnicy, w którą warto wpłynąć żeby na chwilę zobaczyć jak meandruje rzeka wśród bagien.