Slowłeg to promocja rozwoju turystyki kulinarnej połączonej z elementami kultury regionalnej, inicjatywami społeczności lokalnej/grup nieformalnych/mieszkańców z zaakcentowaniem lokalizacji wśród niezwykłej przyrody. Umożliwiającej turystom zapoznanie się z dziedzictwem regionu oraz spotkanie ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Szlaki/destynacje kulinarne powiązaliśmy z poznawaniem procesów wytwarzania produktów regionalnych (np. przy użyciu tradycyjnych surowców, zastosowaniu tradycyjnych urządzeń i metod produkcji), ale także z warsztatami rękodzielników, poznawaniem lokalnej przyrody na szlakach pieszych lub lokalnych historii po Krainie słowiańskiego plemienia Dziadoszan czy legend jak tych o św. Jadwidze Śląskiej czy mitycznym Bogu rzeki Odry Viadrusie flaviusie.

Dla wielu turystów podążanie takim szlakami stanowi jeden z motywów podróży turystycznych a kwintesencją podróżowania w Krainie Łęgów Odrzańskich jest przyroda, w której się zanurzamy jak tylko zboczymy z drogi.

 

Pierwsze pytania o możliwości
wdrożenia idei slow
w Krainie Łęgów Odrzańskich
zadawaliśmy sobie w 2017 roku,
opisane w wydaniu
Biuletynu Odrzańskiego.

(Kliknij w okładkę magazynu, aby dowiedzieć się więcej)