Slowłeg to promocja rozwoju turystyki kulinarnej połączonej z elementami kultury regionalnej, inicjatywami społeczności lokalnej/grup nieformalnych/mieszkańców z zaakcentowaniem lokalizacji wśród niezwykłej przyrody. Umożliwiającej turystom zapoznanie się z dziedzictwem regionu oraz spotkanie ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje lub poświęcają się niezwykłym pasjom.

Szkuta na Odrze pod Lubiążem

Szlaki/destynacje kulinarne powiązaliśmy z poznawaniem procesów wytwarzania produktów regionalnych (np. przy użyciu tradycyjnych surowców, zastosowaniu tradycyjnych urządzeń i metod produkcji), ale także z warsztatami rękodzielników, poznawaniem lokalnej przyrody na szlakach pieszych lub lokalnych historii po Krainie słowiańskiego plemienia Dziadoszan czy legend jak tych o św. Jadwidze Śląskiej czy mitycznym Bogu rzeki Odry Viadrusie flaviusie.

Dla wielu turystów podążanie takim szlakami stanowi jeden z motywów podróży turystycznych a kwintesencją podróżowania w Krainie Łęgów Odrzańskich jest przyroda, w której się zanurzamy jak tylko zboczymy z drogi.

 

Pierwsze pytania o możliwości
wdrożenia idei slow
w Krainie Łęgów Odrzańskich
zadawaliśmy sobie w 2017 roku,
opisane w wydaniu
Biuletynu Odrzańskiego.

(Kliknij w okładkę magazynu, aby dowiedzieć się więcej)

 

Zapraszamy na szlaki powiązane z poznawaniem procesów wytwarzania produktów regionalnych (np. przy użyciu tradycyjnych surowców, zastosowaniu tradycyjnych urządzeń i metod produkcji), ale także z warsztatami rękodzielników, poznawaniem lokalnej przyrody lub lokalnych historii. Zobaczcie sami szlaki kulinarne dla foodie’s, czyli turystów „od kuchni”, szlaki geocachingowe dla poszukiwaczy skrzynek, szlaki wyznaczane questami dla miłośników zagadek, szlaki okazałych drzew, wyjątkowych krajobrazów, dźwięków przyrody dla… Szlaki, gdzie temat i proces poznawania jest celem samym w sobie.  To destynacje dla turystów (birdwatcherów), dla których podążanie takim szlakami stanowi jeden z głównych motywów podróży turystycznych, z ofertą tematycznych wycieczek, w tym rejsów statkiem i spływów kajakowych jako punktem wyjścia, równoważnym elementem co chroniona przyroda lub zabytki. 

Slowłęg – w kadrze

Film o Szlaku Slowłęg