Awanport Malczyce

Na odcinku Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich znajdują się trzy śluzy do sforsowania: podwójna śluza Rędzin we Wrocławiu (z niezwykle rzadką śluzą komorową); śluza Brzeg Dolny w Wałach i śluza Malczyce w Rzeczycy, które są związane ze stopniami wodnymi. Urząd zleca jednostką wcześniejsze powiadamianie o zamiarze przejścia tego odcinka Szlaku Odry.

Dane kontaktowe do śluz można znaleźć na stronie:
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

– Śluza Rędzin : kontakt tel. 71 326 09 24 i 603 534 453

– Śluza Brzeg Dolny : kontakt tel. 500 023 389 i 71 319 55 29

– Śluza Malczyce: kontakt tel. 71 319 53 40, 504 134 119, 667 577 238, 667 577 635.

Wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 UKF o częstotliwości 156,725 MHz.

Obecnie Stopień wodny Malczyce jest ostatnim progiem piętrzącym wodę na rzece. Od Malczyc, aż do Szczecina nie ma już więcej progów wodnych, a co za tym idzie i śluz do pokonania. W związku z tym charakter rzeki i niebezpieczeństwa czyhające pod lustrem wody do progu wodnego w Malczycach różnią się od tych na odcinku za stopniem wodnym Malczyce.

Stopień wodny Rędzin
Znajduje się na 260 km rzeki. W jego skład wchodzi jaz segmentowo – zasuwowy o długości 133 m, przepławka dla ryb, dwie śluzy pociągowe z awanportami, mosty drogowe nad górnymi głowami śluz, nastawnia i sterownia, budynki mieszkalne i magazyny. Jaz i pierwszą śluzę (komorową) oddano do użytku w 1917 roku, natomiast drugą oddano do użytkowania w 1934 roku.
Śluza I (starsza) – to rzadki rodzaj śluzy komorowej o długości 203 m i szerokości 12 m, wysokość komory to 8,21 m.;
Śluza II (nowsza) – ma 226 m długości i 12 m szerokości. W połowie długości ma dodatkowe wrota dzielące śluzę na dwie niezależne komory: górną i dolną.

Śluza Brzeg Dolny/Warzyna

Stopień wodny Brzeg Dolny
Znajduje się na 281 km rzeki na wysokości miejscowości Wały . W skład stopnia wodnego oddanego do użytkowania w 1959 r. wchodzą:
– Elektrownia wodna „Wały Śląskie” wyposażona w 4 turbiny o łącznej mocy 10,8 MW i jest największą z siedmiu elektrowni wodnych na Odrze;
– Pięcioprzęsłowy jaz zasuwowo – klapowy wyposażony w pięć stalowych zasuw o rozpiętości 23 m każda;
Śluza pociągowa o długości 225 m i 12 m szerokości wraz z awanportami Awanport górny o długości 500 m i szerokości 60 m; Awanport dolny o długości 350 m i szerokości 75 m.

 

Stopień wodny Malczyce
Najmłodszy z wszystkich na Odrze znajduje się na 300 km rzeki na wysokości miejscowości Rzeczyca oddany do użytkowania w 2018 roku.

Stopień wodny stanowią:
– trzyprzęsłowy jaz klapowy o świetle 75 m (3 x 25 m). Zaplanowany spad jazu wynosi od 4,0 do 5,9 m w zależności od stanu wody, a średnio 4,7 m.

– jaz stały o długości 256 m, jest zaporą ziemną opartą o ściankę stalową, wzmocnioną zabezpieczeniami betonowymi i kamiennymi. Jaz ma przepławkę dla ryb, przeprojektowaną w 2009 r. wskutek wydania nowej decyzji środowiskowej.

– elektrownia wodna wyposażona jest w trzy turbiny Kaplana, produkcji czeskiej, o średnicy wirnika 3,4 m. Ma moc instalowaną 9 MW, a praktyczną – uzyskiwaną przy przełyku 240 m3 – takim samym, jak na stopniu wodnym Brzeg Dolny) – 7,5 MW. Przewidywana produkcja energii wynosi 49.800 MWh rocznie.

–  Śluza jednokomorowa ma 190 m długości i 12 m szerokości, 3,5 m głębokości na progu i 12 m wysokości ścian komory. Wysokość wrót dolnych wynosi 10,7 m, a górnych 5,8 m; wrota są wsporne. Wymiana wody następuje przez kanały obiegowe zamykane hydraulicznie. Śluza na IV klasę żeglowności, głębokość górnego awanportu, stała, wynosi 3,5 m, a dolnego 2,5 m przy niskiej wodzie żeglownej.

Spiętrzenie Odry na odcinku 17,5 km od Brzegu Dolnego do Rzeczycy spowodować ma zalanie terenów o powierzchni 200 ha, wskutek podniesienia poziomu rzeki na wysokość do 4 m.