Szlak dziedzictwa kulinarnego z kompleksową ofertą kulinarno-turystyczną na bazie lokalnych punktów gastronomicznych, zaprasza turystów do zapoznania się z dziedzictwem regionu oraz spotkanie ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych.

Turystyka kulinarna zyskuje coraz większe rzesze zainteresowanych, którzy poszukują nie tylko walorów historycznych i przyrodniczych, ale też dobrego jedzenia opartego na lokalnej tradycji i zasobach. https://szlakodry.pl/przyroda-legow-odrzanskich/

Autentyczność i niezwykłość oferty kulinarnej przedmiotowych destynacji kulinarnych poparta będzie przygotowywaną kategoryzacją usług poprzez nadanie certyfikacji punktów gastronomicznych – przez Kapitułę Certyfikatu Kotewki (kotewka orzech wodny stała się dla nas symbolem, który swoją nazwą nawiązuje do walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich i jednocześnie kojarzy się z czymś do zjedzenia) Roślinę obecnie chronioną w czerwonej księdze zagrożonych wyginięciem. (regulamin kategoryzacji usług w przygotowaniu).

Destynacje kulinarne o dużym potencjale slow, po których prowadzi szlak kulinarny: