Klasztor Lubiąż - Perła Baroku na Szlaku Odry

Opactwo Lubiąż – Perła Baroku

Przystanki Szlaku Odry są to wrota do Krainy Łęgów Odrzańskich. Tymi wrotami są miejscowości na Szlaku Odry od których najlepiej zacząć poznawanie Krainy Łęgów Odrzańskich. Z uwagi na swoje położenie na przecięciu się różnych tras turystycznych, stanowią doskonałą bazę wypadową dla dalszego podróżowania kajakiem, rowerem, łodzią szlakami: dźwiękowymi kulinarnymi, produktów lokalnych.

Każda z nich różni się unikatową ofertą ale wszystkie opierają się na zasobach lokalnych do których zaliczyć należy mariny rzeczne połączone szlakiem kajakowym, trasy rowerowe, biwaki i atrakcje turystyczne. Uzupełniają je bazy noclegowe, punkty gastronomiczne i wytwórcy produktów lokalnych, rzemieślnicy i rękodzielnicy a wszystko zatopione w rzadkiej i chronionej przyrodzie.

Część z przystanków Szlaku Odry wyróżnia się swoim położeniem na przecięciu się tras turystycznych z liniami kolejowymi lub innej komunikacji zbiorowej. Warto to wykorzystać planując wycieczki i wyprawy pomiędzy węzłami Szlaku Odry, co wpływa na wyjątkowość i niezwykłość Krainy Łęgów Odrzańskich na tle innych regionów.

Biuletyn Odrzański - Wiadomości o Szlaku Odry

Biuletyn Odrzański

Region nadodrza w ostatnim czasie rozwija się turystycznie o czym warto przeczytać w Biuletynie Odrzańskim. Powstają ciekawe rozwiązania i oferty podróżowania po Krainie łęgów Odrzańskich, w tym łączenia różnych aktywności o których dowiecie się więcej w Punkcie Informacji Turystycznej w Lubiążu czynnym od piątku do niedzieli. Kupicie tu również pamiątki i dizajnerskie wyroby lokalnych twórców i rękodzielników, ale to nie jedyne miejsce, w którym kupicie produkty lokalne. W ostatnim czasie powstała sieć punktów sprzedaży produktów lokalnych, dostępnych również w formie koszy prezentowych bądź piknikowych, które możemy odebrać w wyżej wymienionych punktach sprzedażowych.

Węzły dają możliwości organizacji spływów kajakowych, rajdów rowerowych uwzględniając możliwość przemieszczania się pociągiem pomiędzy poszczególnymi odcinkami tras turystycznych (rowerowych, kajakowych).

Z połączenia tych elementów powstała niezwykła oferta Kolej na Kajaki i Kolej na Rower. Jest to propozycja dla podróżników do podróżowania na spływy kajakowe i rajdy rowerowe Szlakiem Odry z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej, w tym linii kolejowych, autobusowych. Przesiadek z pociągu na kajaki czy rowery w Węzłach Odrzańskich. Potencjał obsługi ruchu turystycznego pozwala nam na niedrogie wędrówki i tanie, dostępne „na każdą
kieszeń” formy spędzania czasu na łonie natury, po szlakach turystycznych z miejscami do przenocowania, biwakowania.

Skąd czerpać wiedzę o historii regionu i walorach przyrodniczych ?

Wiedzę o regionie Krainy Łęgów Odrzańskich a właściwie jej część zawarliśmy w popularno-naukowych publikacjach pn. Kroniki Łęgów Odrzańskich, z materiałów zebranych w trakcie seminariów .

Kroniki Łęgów Odrzańskich

Kronika nr 1

W Kronice Łęgów Odrzańskich nr 1 pt. Rzadkie i chronione zwierzęta Krainy Łęgów Odrzańskich – zagrożenia i perspektywy rozwoju, w tym dowiedzieć się dlaczego północne tereny Łęgów Odrzańskich nazywane są krainą Łabędzia Krzykliwego w artykule Grzegorza Bobrowicza pt Trzy dekady lęgów Łabędzia Krzykliwego w Krainie Łęgów Odrzańskich.

W Kronice Łęgów Odrzańskich nr 2 Dziedzictwo historyczno – kulturowe Krainy Łęgów Odrzańskich, przeczytamy o militarnej roli i jej znaczeniu dla terenów do niej przylegających.

Natomiast w Kronice Odrzańskiej nr 3 „Odra – warunki naturalne rzeki i jej kształtowanie przez człowieka” dowiemy się o geologicznym pochodzeniu rzeki, historii jej regulacji, która miała wpływ na obecny kształt i zasoby nadodrza.

 

Jak zwiedzać region ?

Ciekawym elementem, wyróżniającym Krainę Łęgów Odrzańskich, są Questy dla odkrywców, będących swego rodzaju przewodnikami po przystankach Szlaku Odry.

Grupa z Questem na szlaku Odry

Grupa z Questem na Szlaku Odry

Quest jest przewodnikiem po miejscowości w formie zagadek do rozwiązania. Najczęściej prowadzą nas trasą pomiędzy Portem, mariną lub innym ważnym punktem turystycznym miejscowości a Dworcem PKP. Po drodze odgadując zagadki i rebusy z questa dowiecie się więcej o Przystanku Szlaku Odry, który odkryje przed Wami najciekawsze historie miejscowości.