Od Panoramy Portowych Malczyc po pagórki Wysoczyzny Średzkiej !

Trasa w dużej części prowadzi wyznaczonymi trasami czerwonym i niebieskim Szlakiem Odry oraz częściowo żółtym szlakiem rowerowym.
Startując z Malczyc od razu zaskoczą nas krótkie i intensywne podjazdy by za chwilę krótkie zjazdy rowerem, to dlatego że jesteśmy na Wysoczyźnie Średzkiej mezoregionie. Taka amplituda aż do Środy Śląskiej, skąd już łagodnie do Doliny Środkowej Odry. Jest to różnorodna trasa prowadząca po pagórkach i kniejach z atrakcjami jak pałace czy dawne grodziska. Proponujemy kilka alternatywnych tras rowerowych. Warto wybrać trasę przez las Chwalimierz z atrakcyjnymi pozostałościami po dawnych grodziskach zalesionych naturalnym lasem. Przejeżdżając rowerem przez Środę Śląską docieramy do Szczepanowa by zjechać jak najszybciej na leśną drogę prowadzącą w kierunku Brodna nad starorzecze z wybudowaną tu ścieżką edukacyjną.

Tablice edukacyjne

W Brodnie zmierzamy w kierunku wałów odrzańskich by jadąc po szutrowej ścieżce na wyniesionych wałach mieć wgląd w dolinę rzeki Odry będącej ekologicznym korytarzem Natura 2000 przedzielonej progiem wodnym na wysokości Rzeczycy. Po obserwacji budowli piętrzącej rzekę ruszamy ku Chomiąży by zatoczyć pętlę w Malczycach, po których warto pokluczyć by lepiej poznać ich portowy charakter z pozostałościami obiektów techniki związanych z koleją i stocznią.

MAPA PĘTLI ODRZAŃSKIEJ

Przystanek 1 Portowe Malczyce

Malczyce wyróżniają się rozbudowanym portem rzecznym z trzema zatokami portowymi i z pozostałą infrastrukturą techniczną, świadczącą o ścisłym związku Malczyc z Odrą.  Choć dziś trudno w to uwierzyć, to Malczyce były kiedyś prężnym portem przeładunkowym i swoistym centrum logistycznym dla transportu węgla z zagłębia wałbrzyskiego. I choć już w XIII wieku wrocławski książę Henryk I wydaje lubiąskim cystersom zgodę na bezcłowe sprowadzenie Odrą śledzi i soli, to prawdziwy rozwój odrzańskiej żeglugi z i do Malczyc następuje pięćset lat później. W 1750 roku, na mocy decyzji Fryderyka II Wielkiego, powstaje w Malczycach największa składnica węgla kamiennego sprowadzonego tu z Zagłębia Wałbrzyskiego i dalej spławianego rzeką do Prus.

Przystanek 2  Proszków

Ślady dawnej linii kolejowej z bocznicą i zabytkowy folwark

Przystanek 3 Las Chwalimierz

W lesie odnajdziemy ruiny po dawnym zamku von Kramsta,  siedziba rodu, pełna przepychu i sugestii, że Kramstowie to stara rodzina szlachecka. Dlatego też miejscowi nazywają ten obiekt zamkiem, przez wzgląd na jego formę i otoczenie.

Przystanek 4 Skarb Średzki
Przystanek 5 Ścieżka edukacyjna Brodno

Na trasie pętli w pobliskim Brodnie  znajduje się ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – jest to trasa o długości ok. 250 m biegnąca po drewnianych kładkach ponad  terenami podmokłymi wokół brzegu starorzecza Odry położonego na skraju wsi. Doskonałe miejsce na przystanek, zejście z rowerów by się posilić  w altanie krytej strzechą z balustradą, stołem i ławkami. Natomiast dzięki pomostowi oraz tablicom informacyjnym prezentującym bogactwo ekosystemów Łęgów Odrzańskich z występującą w nich fauną i florą zdobędziemy wiedzę o zasobach przyrodniczych Doliny Odry.

 

 

Przystanek 5 Próg wodny Malczyce

Na trasie Pętli Odrzańskiej  jadąc drogą szutrową na wałach trafiamy na nową zaporę zwaną  Malczyce. Stanowi doskonały punkt widokowy, z którego widać na prawym brzegu rzeki w największym nadodrzański las – królestwo dębów, wiązów, grabów, lip, paklonów.  Zapora zlokalizowana w miejscowości Rzeczyca  stanowi barierę nie do przejścia dla migrujących od morza ryb.  Jest to królestwo boleni, jazi, karpi, kleni, krąpi, leszczy, okoni, płoci, sandaczy, szczupaków, a także amurów i tołpyg.

Z rzadszych ryb występują tu: brzana, miętus, sum, a nawet certa i troć.

Przystanek 6 Stoczniowe Malczyce

Na trasie Pętli Odrzańskiej  poprowadzonej  pomiędzy Malczycami a Środą Śląską  zarówno mezoreginem Wysoczyzny Średzkiej jak i rowerowym Szlakiem Odry w Pradolinie Wrocławskiej, którą w tej części Krainy Łęgów Odrzańskich płynie rzeka Odra trafiamy do Malczyc.

Serce Malczyc – Port rzeczny ze stocznią  wokół, której tętniło dawniej życie tej miejscowości .  Świadczy o tym jeszcze wiele zabytków infrastruktury portowej oraz odgłosy  ostatniej  z czterech funkcjonujących onegdaj stoczni wskazujących, że rozwój Malczyc związany był z Odrą. Nabrzeże przeładunkowe, urządzenia wciąż czynnej Stoczni Rzecznej, wywrotnice do wagonów z bocznicami kolejowymi, dojazd do dawnego promu rzecznego. Ciekawe dzieje  funkcjonującej po dziś dzień stoczni i ich założycieli – rodziny Antoszewskich są  udokumentowane w Malczyckiej  Izbie Muzealnej

Port i stocznia w Malczycach z lotu ptaka

 

Przygotowaliśmy w ramach projektu Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich  także propozycję spływu kajakowego dla rowerzystów !!! Oferta spływu kajakowego połączonego z wyprawą rowerową dla tych co lubią podróżować z pomysłem!. Przyjedźcie rowerami na start spływu kajakowego i przesiądźcie się na kajaki. My przewieziemy wam rowery specjalną przyczepą na rowery. Zaplanujcie najpierw trasę rowerową w oparciu o nasze trasy kajakowe dostępne na Pętle kajakowo – rowerowe

Przygotowaliśmy ciekawy filmik który doskonale oddaje możliwości jakie daje Odra i nasi usługodawcy