Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

           59-230 Prochowice, Plac Kopernika 6, tel. 795 120 362, 509 347 189

        email prezes@lgdodra.pl   www.lgdodra.pl