Rowerzystom podróżującym lewobrzeżnym Szlakiem Odry polecamy trzy nowe miejsca postojowe na terenie Gminy Rudna. W miejscowościach Chełm, Radomiłów i Wądroże powstały wiaty rekreacyjne pod kątem turystów i mieszkańców. W ramach operacji pt. “Rozwój infrastruktury turystycznej „Krainy Łęgów Odrzańskich” poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Chełm, Radomiłów i Wądroże”  wybudowane zostały drewniane wiaty z utwardzoną nawierzchnią, wyposażone w stoły, ławy i kosze do segregacji odpadów. Przy każdej wiacie umieszczono domek dla owadów i pszczół, które pełnią funkcję ekologiczną i edukacyjną. W ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER na terenie Gminy Rudna powstały nowe miejsca do rekreacji i turystyki.

Cel operacji to: „Zagospodarowanie terenu infrastrukturą rekreacyjną i turystyczną w m. Chełm, Radomiłów i Wądroże w Krainie Łęgów Odrzańskich dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających „Szlak Odry”, a jej rezultatem jest budowa trzech nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Adres

Adres:

-

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-