Kiedy będziecie przejeżdżali w okolicach Wińska, Wołowa koniecznie zaplanujcie postój w Głębowicach w Zespole kościelno – klasztornym Ojców Karmelitów “Garnierówka”. Pośród wielu zabytków na terenie Zespołu, na szczególną uwagę zasługuje pewien ołtarz boczny…. to ołtarz św. Jadwigi, jeden z 7 ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Głębowicach. Drewniany ołtarz zbudowany został w stylu rokokowym przez Antoniego Schulza. Jego konserwacja była możliwa dzięki współpracy z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i uzyskaniu pomocy finansowej z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ołtarz św. Jadwigi jest nazywany przez lokalną społeczność ołtarzem rolników, przez co jest szczególnie bliski, ponieważ większość lokalnej społeczności to rolnicy. Ołtarz nosi miano rolniczego, ponieważ rzeźby i obraz górny przedstawiają świętych, którzy w swoim życiu pracowali na wsi. Górny, mniejszy obraz przedstawia św. Notburgę  z Rattenbergu – patronkę rolników. Według legendy, gdy Notburga pracowała na polu u chłopa, gdy dzwony biły na “Anioł Pański”, gospodarz nie pozwolił Notburdze iść do kościoła. Święta ująwszy sierp rzekła: “Niech Bóg rozstrzygnie: jeśli ten sierp zawiśnie w powietrzu, będzie to znak, że mam wieczór poświęcić modlitwie; jeśli spadnie, będę pracować“. Sierp zawisł w powietrzu, towarzyszący na polu ludzie uklękli i oddali Bogu pokłon, a Notburga wzięła sierp i poszła do kościoła.  Rzeźby w tym ołtarzu przedstawiają św. Izydora Oracza, który w ręku trzyma pług  oraz św. Wendelina pasterza przy nogach którego leży owca. Ołtarz ten zawiera dwa obrazy. Większy przedstawia św. Jadwigę – patronkę Śląska. W kościele znajduje się że jest 8 ołtarzy, w tym 7 bocznych (1. MB Szkaplerznej, 2. św. Józefa, 3. św. Jana Nepomucena, 4. śś. Joachima i Anny, 5. św. Jadwigi, 6. św. Teresy Wielkiej, 7. śś. Alberta i Bartłomieja) – sukcesywnie poddawane konserwacji i restauracji.

Renowacja ołtarza to wspaniała konserwatorska robota, dzięki której zabytek nabrał blasku i stał się jeszcze bardziej atrakcyjnym punktem na turystycznym Szlaku Odry.
Obiekt jest dostępny do zwiedzania z przewodnikiem w każda czwartą niedzielę miesiąca, a po wcześniejszym umówieniu również w innym terminie (tel. 666516956).

 

 

 

Adres

Adres:

-

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-