Water Prestige – Łodzie jachtowe – zabudowa, serwis na Szlaku Odry

Marka firmy MAXIMUS s.c.

Łódź motorowa na przyczepie o marce Waterprestige

Firma Maximus s.c. oferuje duże spektrum działań od rożnego rodzaju usług do gotowych produktów produkowanych na specjalne zamówienie, w tym posiadają 2 własne patenty. Od 2021 roku rozpoczęli realizować usługę zabudowy jachtów i motorówek pod marką Waterprestige  polegającym zarówno  na rzemieślniczym tj. ręcznym odnawianiu i zabudowywaniu wnętrz i kadłubów lodzi jak i na przygotowaniu na nowoczesnych maszynach cnc wykrojów.

Jest to jedna z pierwszych usług szkutniczych w Krainie Łęgów Odrzańskich dla nowoczesnego dizajnu. Jest to jedyna oferta świadczenia kompleksowych usług, serwisu, przebudowy i zabudowy łodzi. Prace przy zabudowie jachtów są rzemiosłem i mają dużo wspólnego z dawnym zawodem szkutnika na miarę obecnych czasów, które wymagają nowoczesnych rozwiązań i urządzeń.

Oferta powstała w wyniku realizacji operacji pn.

Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej  w Krainie Łęgów Odrzańskich”  realizowanej przez firmę Maximus s.c. Robert Klejdysz, Alicja Daniecka Klejdysz 

realizuje projekt pn. Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej  w Krainie Łęgów Odrzańskich współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach operacji realizowane będą działania, które mają na celu wprowadzenie przez firmę na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich nowych 3 rodzajów usług : serwisowej, konserwacyjnej  i remontowej jednostek pływających  oraz 1 nowego produktu – wioseł.

Realizowane będą działania związane z zakupem maszyn w celu:

  1. świadczenia usług serwisowych, konserwacyjnych łodzi rekreacyjnych i innych jednostek pływających po żeglugowym Szlaku Odry,
  2. realizowania nowoczesnych, precyzyjnych elementów łodzi oraz osprzętu z materiałów o nowoczesnym designe.
  3. Uruchomienia linii do produkcji wioseł

 Oferują produkty pod dwoma markami Waterprestige i Perla Yacht Group 

Zainspirowani rozwojem infrastruktury nadodrzańskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich  przygotowali projekty łodzi i yachtów z różnymi funkcjonalnościami, które łączy duża innowacyjność pod względem rozwiązań gospodarowania energią

 

Water prestige Cobra 495

Usługi rozwijają w oparciu o infrastrukturę związaną z turystyką wodną po Odrze, poprzez świadczenie usług serwisowych i przebudowy łodzi motorowodniaków. Swoją działalność skupiają wokół marin i portów usytuowanych na rzece, wpływając na ich rozwój. Ich klienci mają poczucie bezpieczeństwa pływając łodziami po Odrze i mogą korzystać z lokalnych walorów „Krainy Łęgów Odrzańskich”. Wszystkie swoje łodzie testują na Odrze gdyż jest to szlak żeglugowy, po którym łodzie z napędem motorowodnym mogą się przemieszczać. Dlatego Szlak Odry jest ważnym elementem ich  funkcjonowania, za co otrzymali certyfikat Krainy Łęgów Odrzańskich POLECA !!

Certyfikat Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca

W wyniku rozwoju i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i nowych potrzeb wykraczających nawet po za regionalny obszar, stworzyli nowy produkt pod marką Perla Yacht Group  – dom na wodzie typu HAUSEBOAT. I to od razu na najwyższym poziomie, zarówno jakościowym, energooszczędnym ale i ekologicznym

Czym się wyróżnia ich łódź – hauseboat ?

Jest jednostką samowystarczalną ze względu na zastosowanie rozwiązań ekoenergetycznych. Łodzie wyposażone są w fotowoltaikę, która  ładuje zastosowane magazyny energii, zasilające wewnętrzną instalację elektryczną i elektryczne silniki . Jest to doskonałe rozwiązanie na akweny, w których zastosowanie mają strefy ciszy. Na berlińskich targach łodzi jednostka pływająca a zarazem dom na wodzie znalazła uznanie w kategorii future.

Dom mieszkalny na wodzie z silnikami elektrycznymi

Hauseboat Perla Yacht Group

 

Adres

Adres:

Łąkowa 12, 59-330 Ścinawa

GPS:

51.418121943438, 16.4260068947

Kliknij przycisk, aby wyświetlić mapę...