Szukaj w serwisie
TURYSTYKA


     Szlak Odry to główny szlak rowerowy przebiegający wzdłuż Doliny Odry o łącznej długości 1064 km. Szlak biegnie z Chałupek do Kostrzynia. Za Kostrzynem do miasta Szczecin prowadzi zielony trasa rowerowa o nazwie Zielona Odra.

     Szlak kajakowy istnieje od wielu lat. Odrą każdego roku spływa mnóstwo kajakarzy. W związku z brakiem jakiejkolwiek infrastruktury kajakowej nad Odrą postanowiono w 2004 r. przygotować 11 miejsc pod przystanie kajakowe oraz oznakować od strony rzeki 30 nadodrzańskich miejscowości.

BEŁCZ WIELKI – wieś. Pałac z przełomu XIX i XX w., w skład którego wchodzą gorzelnia, obora, spichlerz, stajnia; park pałacowy z XIX w. Ślady grodziska średniowiecznego.

BORKÓW – wieś. Kapliczka z I połowy XIX w. Nad Odrą ciąg umocnień ziemno-betonowych tzw. „Rygla Odry”.

BRZEG DOLNY – miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy, wzmiankowany w 1305 r. Dawna osada targowa. Prawa miejskie uzyskane w 1665r., utracone w 1895 i ponownie nadane w 1954 r. Pałac z XVIII w. w skład którego wchodzą oficyna pałacowa, stajnia i wozownia; w parku pałacowym znajduje się mauzoleum von Hoyma. Kościół Matki Boskiej Bolesnej Skapleżnej z XVII w. Kościół Wszystkich Świętych z XVI w. Kościół cmentarny św. Jadwigi z XVII w. Kaplice cmentarne z XVIII w. XIX-to wieczny kościół ss Boromeuszek. Zbiornik retencyjny oraz elektrownia wodna zbudowana w 1958 r.

BUSZKOWICE – wieś. Drewniany wiatrak z II połowy XIX w.

CHOBIENIA – wieś, wczesnośredniowieczna osada. Renesansowy pałac zbudowany na zrębach XV-to wiecznego zamku z parkiem pałacowym. Kościół z XVI w. Pozostałości grodu z przełomu X i XII w. Przeprawa promowa na Odrze.

DZIEWIN – wieś. Kościół św. Piotra i Pawła, gotycki z XIV w., restaurowany w XVII w. Pałac z XVI w. przebudowany w 1700 r. i restaurowany w XIX w.; park pałacowy.

GŁOGÓW – miasto, siedziba Urzędu Miasta i Gminy, leżące nad Odrą w Pradolinie Głogowskiej i na Wzgórzach Dalkowskich. Gród wybudowany w IX w. na Wyspie Tulskiej przez plemię Dziadoszan. Od 1251 r. stolica Księstwa Piastowskiego. Prawa miejskie uzyskane w 1253 r. Centrum Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego z Hutą Miedzi „Głogów”. Duży port z nabrzeżem przeładunkowym. Odbudowany Zamek Książąt Piastowskich; muzeum archeologiczno – historyczne w zamku. Ruiny gotyckiego kościoła kolegiackiego. Kolegium Jezuitów.

GOLKOWICE – dawna wieś folwarczna, wzmiankowana w 1223 r. XIX-to wieczne zabudowania gospodarcze folwarku wraz z ruinami pałacu. Na pd. od wsi barokowa figura św. J. Nepomucena. Nad Odrą fragmenty umocnień ziemno-betonowych tzw. „Rygla Odry”.

KOTOWICE – jedna z najstarszych wsi rycerskich nad Odrą. Zabudowania folwarczne z końca XIX w. Cmentarzysko kultury łużyckiej. Nad Odrą ciąg umocnień ziemnych z ruinami schronów bojowych z lat 30-tych XX w.

LESZKOWICE – wieś, wzmiankowana w 1305 r. Dworek z końca XIX w., ok. dwóch kilometrów od wsi znajduje się średniowieczne grodzisko.

LUBIĄŻ – wieś nad Odrą, dawna osada targowa. W latach 1249-1844 pełniła funkcje służebne w stosunku do opactwa cystersów. Zespół poklasztorny opactwa cystersów, zabytek architektoniczny najwyższej klasy, barokowy z XVIII w. obejmuje kościół klasztorny NMP, klasztor, pałac opatów oraz kościół św. Jakuba wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Zwiedzanie klasztoru w sezonie od 9.00 do 18.00, poza sezonem od 10.00 do 15.00. Kościół parafialny św. Walentego (pierwotnie gotycki z XIV w., obecnie barokowy z lat 1734-49). Na pn-zach. od Lubiąża znajduje się częściowy rezerwat florystyczny „Odrzyska”. Utworzony został w 1987 r. ze względu na występowanie tam stanowiska chronionych roślin: salwinii pływającej i kotewki orzecha wodnego.

MALCZYCE – wieś gminna na lewym brzegu Odry, dawna własność klasztoru trzebnickiego. Węzeł kolejowy i port rzeczny. Przeprawa promowa przez Odrę. Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1905 r., neogotycki; cerkiew prawosławna z 1907 r. (dawny kościół ewangelicki).

NAROCZYCE – wieś. Zespół dworski z XVIII w. składający się z pałacu i spichlerza; park pałacowy.

RZECZYCA – wieś, wzmiankowana w 1368 r. Kościół parafialny św. Jadwigi z ok. 1500 r. Ruiny pałacu rodziny Schmatau; park pałacowy.

ŚCINAWA – miasto leżące na lewym brzegu Odry przy ujściu do Zimnicy, prastara osada słowiańska , należące niegdyś do cysterek z Trzebnicy. Prawa miejskie uzyskane w 1248 r. Położona przy jednym z najstarszych przejść przez Odrę. Duży węzeł kolejowy oraz port rzeczny. Fragmenty murów miejskich z XII i XIV w. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1209r. z dwoma całopostaciowymi nagrobkami kobiet z 1595r. i 1605 r.

TARCHALICE – wieś. Starodawny ośrodek produkcji żelaza z II-III w,. zachowanych ponad 100 pieców hutniczych. Budynki mieszkalno-gospodarcze z XIX i XX w. Mieści się tu Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Wołów.

WIETSZYCE – wieś. Pałac z XVIII w. W zagrodzie nr 43 dwa krzyże pokutne. W okolicy cmentarzysko z epoki brązu.