I Rajd Rowerowy

Spływ kajakowy 2003

Spływ kajakowy 2004


Szukaj w serwisie
Imprezy Szlaku Odry  >>  Spływ kajakowy 2003

I SPŁYW KAJAKOWY DOLINĄ ŚRODKOWEJ ODRY


        W dniach od 1 do 4 maja Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zorganizowała spływ kajakowy Odrą na odcinku 82 km od Lubiąża do Głogowa.Trasa wiodła przez najbardziej urokliwy odcinek rzeki, łagodnie meandrujący, porośnięty lasami łęgowymi, obfitujący w liczne starorzecza, odcinek w przyszłości planowany do objęcia ochroną w formie Parku Krajobrazowego.

Grupa zatrzymywała się w najciekawszych miejscach doliny Odry prowadząc badania i obserwacje. Zatrzymano się kolejno w: rezerwacie "Odrzyska" (gm. Wołów), rezerwacie Łęg Korea (gm. Ścinawa + gm. Prochowice), na przystani Chrobrego (gm. Ścinawa), na starorzeczu w Przyborowie (gm. Wińsko), użytku ekologicznym Narczycki Łęg (gm. Rudna), na przystani promowej Radoszyce-Cieszków, na starorzeczu Chełm (gm. Rudna) i starorzeczu niedaleko Wojszyna (gm. Pęcław). Wpłynięto także do ujścia Jezierzycy i Baryczy - prawych dopływów Odry.

Po drodze grupa nocowała pod namiotami w Ścinawie przy nadbrzeżu portowym, w Chobieni w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Wietszycach w Szkole Podstawowej.
Polecamy tę formę rekreacji wszystkim, którzy lubią aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą. Z poziomu rzeki można prowadzić obserwacje wielu rzadkich ptaków wodno-błotnych m.in. bielika, czajki, kani, ptaków siewkowatych, kilku gatunków błotniaków, łabędzia, zimorodka, tracza-nurogęsi.

Rzeka płynąc majestatycznie roztacza rozległe, piękne i spokojne krajobrazy, które o tej porze roku zachwycają swoją delikatną zielenią. To co uderza to spokój i cisza nie zakłócana żadnym hałasem cywilizacji.

W organizacji spływu Fundacji pomogły lokalne stowarzyszenia, samorządy i osoby prywatne m.in.: Klub Sportowy "Odra Chobienia", Stowarzyszenie "Nadodrzański Zakątek", Gimnazjum w Lubiążu, Henryk Smelkowski - dzierżawca nadbrzeża w Ścinawie. Dzięki nim uczestnicy spływu poznali historię tych miejsc, podania i legendy.
Spływy kajakowe mogą stanowić kolejny element turystyki Szlaku Odry. Doskonale uzupełnią rowerową trasę ciągnącą się po obu stronach doliny Odry od Brzegu do Głogowa. Potrzebna jest tylko chętna instytucja lub osoba prywatna, która zainwestuje w zakup kajaków. W chwili obecnej dostępne są tylko pojedyncze egzemplarze i to nie bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, ale np. nad Jeziorem Kunickim. Fundacja większą ilość kajaków przywiozła aż z Jeziora Zbąszyńskiego.

Trasa spływów może odbywać się w różnych wariantach od jednodniowej do 5 dniowej. Już istnieje możliwość rozbicia się w zorganizowanych miejscach w Ścinawie, Chobieni, Wietszycach. Wkrótce też powstanie miejsce do biwakowania na nadbrzeżu w Lubiążu.

Obecnie Odrą w sezonie spływa kajakami tylko kilka grup zorganizowanych. Na rzece częściej można spotkać zachwyconych kajakowaniem Niemców niż Polaków.

  

Kilka zdjęć:

Dolina Odry - Ujście Baryczy

Dolina Odry - Ścinawa

Starorzecze - Przyborowski Meander

Dolina Odry - Głogów

  

tekst: Irena Krukowska-Szopa

zdjęcia: Krzysztof Szustka